10 Şubat Ehliyet Sınavı Deneme Soruları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama : 5,00 )
Loading...

Aşağıdaki Ehliyet deneme sınavı soruları yeni müfredata uygun hem yazılı hem e-sınava girecek adaylar için hazırlanmıştır. Hazırlanan soruları çözerek sınava hazırlanabilirsiniz. Sorular içerisinde diğer yıllarda çıkmış sorular ve çelişki yaratacak sorular vardır. Bu soruların yazılı ve elektronik sınavlarda da çıkma olasılığı vardır.

Ehliyet Deneme Sınavları
Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Sınavı Deneme Sınavı

Test Bitti
%%SCORE%%Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%Yanlış
%%PERCENTAGE%%Derece
Tekrar Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?
A
Solunum sistemi duran bir kişiye kalp masajı yapmak
B
Kırıklarda atel kullanmak
C
Şok durumundaki hastanın ayaklarını kaldırmak
D
Açık yaraya dikiş atmak
Soru 2
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
A
Hızlan
B
Geç
C
Yavaşla
D
Sağa yanaş ve dur
Soru 3
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir
A
Platform
B
Tehlikeli eğim
C
Viraj
D
Gabari
Soru 4
Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Öndeki aracın geçilmesi
B
Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
C
Bariyer kapalı ise durulması
D
Hızın azaltılması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
A
B
C
D
Soru 6
Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Heimlich manevrası
C
Rentek manevrası
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 7
I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir.
II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 ceza uygulanır.
III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz.
IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A
II ve III
B
Hepsi
C
II, III ve IV
D
I ve II
Soru 8
Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü, sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır.
Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır?
A
Saygı
B
Sorumluluk
C
Yardımlaşma
D
Hoşgörü
Soru 9
İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Şok
B
Ayak bileğinin burkulması
C
Beyin kanaması
D
Ayakta olan kanamalar
Soru 10
Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A
Eksi kutba bağlı olan kabloyu
B
Şarj kablosunu
C
Artı kutba bağlı olan kabloyu
D
Marş kablosunu
Soru 11
Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?
A
Giremez
B
50
C
40
D
60
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırı anlamına gelir?
A
B
C
D
Soru 13
Şekilde verilen pozisyonun adı nedir?
A
Şok pozisyonu
B
Alt-çene pozisyonu
C
Koma pozisyonu
D
Baş-çene pozisyonu
Soru 14
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yoluna yaklaşıldığını bildirir?
A
B
C
D
Soru 15
Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan 'aracı' güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Araç kullanma noktasında tecrübelidir
B
Yardımlaşmayı sever
C
Sorumluluk sahibidir
D
Kendine güvenmektedir
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A
Dirseğinde çıkık olan
B
Ayağında kırık olan
C
Ölmüş olan
D
Ağır kanamalı olan
Soru 17
Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A
Yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılır.
B
Yaralıya dik oturur pozisyon verilir.
C
Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olması sağlanır.
D
Uzun tahta atellerle vücut tespit edilir.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına neden olabilir?
A
Araç deposundaki yakıtın az olması
B
Akünün tam şarj yapılması
C
Motor suyunun az oluşu
D
Fren hidroliğinin az olması
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi trafik bilgi işaretlerindendir?
A
B
C
D
Soru 20
Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücülerde bundan etkilenerek kornaya basmaktadır.
Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar
B
Kornaya basmak sinirleri gevşetir
C
Kornaya basmak trafiği hızlandırır
D
Sürücülerin sabırlı olduğunu gösterir
Soru 21
Şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Karşıya geçen yayaya yol vermesi
B
Dar kavisle dönmesi
C
Geniş kavisle dönmesi
D
Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girmesi
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur?
A
Yağ pompasının arızalı olması
B
Buji kablolarının gevşek olması
C
Akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi
D
Alternatörün arızalı olması
Soru 23
Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
B
Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
C
Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
D
Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
Soru 24
Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Olduğu yerde hemen durmalı
B
Işıklı trafik işaretine uymalı
C
Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli
D
Geriye dönerek beklemeli
Soru 25
1-Sürücü belgesi
2-Mali zorunluluk sigortası
3-Trafik belgesi
4-Geçerli egzoz muayenesi

Trafik polisinin istemesi halinde yukarıda verilenlerden hangisinin gösterilmesi zorunludur?
A
Hepsi
B
1,3
C
1,2
D
2,4
Soru 26
Park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Endüksiyon bobini arızalıdır.
B
Alternatör arızalıdır.
C
Yanmayan lambanın flamanı kopmuştur.
D
Bujiler arızalıdır.
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?
A
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
B
Derinin kuru ve ağrılı olması
C
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
D
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
Soru 28
Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Durup, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.
B
Selektör yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.
C
Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir.
D
Etkili şekilde korna çalmalıdır.
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biridir?
A
Fren ayarı
B
Rölanti ayarı
C
Far ayarı
D
Rot ayarı
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A
Aracın hızlı kullanılması
B
Ani ve sert kalkış yapılması
C
Aracın yavaş kullanılması
D
Park hâlinde aracın viteste bırakılması
Soru 31
Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
B
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.
C
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir.
D
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır.
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
A
B
C
D
Soru 33
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A
Topuktan dize kadar
B
Topuktan koltuk altına kadar
C
Dizden kalçaya kadar
D
Topuktan kalçaya kadar
Soru 34
110 Km hızla giden bir aracın takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
70
B
60
C
55
D
50
Soru 35
Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?
A
Bilinç kaybının düzelmesini
B
Kalbin çalışmasını
C
Nefes almasını
D
Nefes vermesini
Soru 36
Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusudur
B
Saygıyı ön plana alan trafik algısı oluşmuştur
C
Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiştir
D
İhlaller alışkanlık haline gelmiştir
Soru 37
Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A
Araçlar sağdaki şeridi izlemelidir
B
Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir
C
Geçişler dışında trafik sağdan akar
D
Sol şerit geçişlerde kullanılmalıdır
Soru 38
Buzlanmış bir yolda sürücünün hangisini yapması uygun olur?
A
Ani fren yaparak durmaya çalışması
B
Takip mesafesini arttırması
C
Takip mesafesine uyması
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 39
I- Cam suyu
II- Motor suyu
III- Motor yağı
IV- Hidrolik yağı
Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
III ve IV
Soru 40
Trafik sıkışıklığından dolayı aracıyla sürekli dur-kalk yapan ve bu durumdan bunalan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Aracı havalandırarak nefes egzersizi yapmalıdır
B
Boş şerit gördüğü an şerit değiştirmeli
C
Müziği sonuna kadar açmalıdır
D
Güvenlik şeridinden devam etmeli
Soru 41
Kamyon çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır?
A
1 Ay
B
6 Ay
C
3 Ay
D
1 Yıl
Soru 42
Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
A
Özürlü sürücüler çıkabilir
B
Özürlü taşıtı giremez
C
Özürlü sürücüler için park yeri
D
Özürlü sürücü yolu
Soru 43
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen yere hangi aktarma organı yazılmalıdır?
A
Aks
B
Kavrama
C
Şaft
D
Vites kutusu
Soru 44
Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğünden
B
Belediye Başkanlığından
C
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulundan
D
Emniyet Genel Müdürlüğünden
Soru 45
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Amortisör
B
Volan
C
Kavrama
D
Şaft
Soru 46
Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında,kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dizin ön üst kısmı
B
Kasık iç kısmı
C
Bacak dış kısmı
D
Karnın ön üst kısmı
Soru 47
Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A
Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
B
15 dakika
C
10 dakika
D
Kalbi daha hızlı çalışana kadar
Soru 48
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki aracı geçme yasağının sona erdiğini gösterir?
A
B
C
D
Soru 49
Monoküler(Tek gözü görmeyen) bir sürücü aşağıda verilen sürücü belgesi türlerinden hangisini alamaz?
A
M (Motorlu Bisiklet)
B
A (Motosiklet)
C
B (Otomomobil)
D
D1 (Minibüs)
Soru 50
Öfke, kızgınlık ve hırs gibi duygular aşağıda verilenlerden hangisine neden olur?
A
Kaza riskinin artmasına
B
Stresin azalmasına
C
Trafiğin yoğunluğunun azalmasına
D
Sürücünün vakit kazanmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Paylaş !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.