8 Aralık 2013 Ehliyet sınavı soruları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama : 5,00 )
Loading...

Ehliyet sınav sorularının yeni müfredata uygun online şekilde hazırlanmıştır. Çözecek olduğunuz testteki sorular 8 aralık 2013 tarihinde MEB tarafından yapılmış olan 8 aralık 2013 ehliyet sınavına aittir.

Çıkmış sınav sorularını çözerek başarı seviyenizi görebilirsiniz. Sınav öncesi bu soruları çözmek sınavın nasıl geçeceği hakkında sizlere yol gösterebilir. Eksik olduğunuz konuları tekrarlayarak sınavda başarılı olmamanız için hiçbir sebep yoktur.

Ehliyet sınav soruları, Ehliyet ücreti, Ehliyet randevusu

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları

Test Bitti
%%SCORE%%Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%Yanlış
%%PERCENTAGE%%Derece
Tekrar Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
A
40 - 50
B
10 - 20
C
60 - 100
D
100 - 120
Soru 2
Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Ağır hapis cezası
B
Sürücü belgesi almaktan men cezası
C
İdari para cezası
D
Aracı en sağ şeritten sürme cezası
Soru 3
Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?


A
Yaya
B
Motosiklet
C
Traktör
D
Otomobil
Soru 4
Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
A
Sürücünün hemen yanında
B
Arka camın önünde
C
Torpido gözünde
D
Arka bagajda
Soru 5
Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?
A
Kılcal damar
B
Toplardamar
C
Burun
D
Atardamar
Soru 6
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Alkol
B
Asit
C
Antifriz
D
Saf su
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
A
Antifriz
B
Akü elektroliti
C
Fren hidroliği
D
Motor yağı
Soru 8
Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
B
Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
C
Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
D
Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
Soru 9
Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.
Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.
A
Sadece zorlu kış koşullarında
B
Donma gerçekleştikten sonra
C
Sadece sıcak yaz aylarında
D
Her türlü iklim şartlarında
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?
A
İç aydınlatma lambaları
B
Sis lambaları
C
Fren lambaları
D
Park lambaları
Soru 11
Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?
A
Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
B
Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
C
Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
D
Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
Soru 12
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
B
2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği
C
3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
D
2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
Soru 13
Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Yol yüzeyi arızalıdır.
B
Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
C
Yolda yapım çalışması vardır.
D
Yolda tümsek vardır.
Soru 14
I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli
II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli
III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 15
Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?
A
Manifold
B
Karoseri
C
Kavrama
D
Süspansiyon
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
B
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
C
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
D
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Soru 17
İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
A
Trafik psikolojisi
B
Adli tıp
C
İlk yardımcı
D
Kazazede
Soru 18
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A
B
C
D
Soru 19
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Park ışıklarının
B
Yakını gösteren ışıkların
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 20
Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.


Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.
B
Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.
C
Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.
D
Hız arttıkça takip mesafesi azalır.
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Göğüs kemiğinde kırık olan
B
Omurilik zedelenmesi olan
C
Kalça kemiğinde kırık olan
D
Bulantı ve kusması olan
Soru 22
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
A
Uşak
B
Sivas
C
Konya
D
Trabzon
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
A
B
C
D
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
B
Bedensel aktivitede artma
C
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
D
Saç dökülmesi
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Emniyet kemerinin takılması
B
Aynaların ayarlanması
C
Koltuğun ayarlanması
D
Radyonun açılması
Soru 26
Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Solunum ve nabız kontrolü
B
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
C
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
D
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
Soru 27
Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
120
B
100
C
110
D
90
Soru 28
Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Toplardamar kanamaları
B
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
C
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
D
Bacak bölgesi kanamaları
Soru 29
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 30
Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A
Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
B
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
C
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
D
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
Soru 31
Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A
Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
B
Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
C
Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
D
Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
Soru 32
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
B
C
D
Soru 33
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Araca binileceği zaman
B
Günde bir
C
Haftada bir
D
Altı ayda bir
Soru 34
Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

A
Yol tarafındaki yanında
B
Arkasında
C
Ön ve arkasına 50 metre mesafede
D
Önünde
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A
Mide
B
Akciğer
C
Beyin
D
Karaciğer
Soru 36
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
A
Ambulans
B
Polis aracı
C
İş makinesi
D
İtfaiye aracı
Soru 37
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.


Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
B
Sadece sağa dönülebileceğini
C
Sadece sola dönülebileceğini
D
Düz gidilebileceğini
Soru 38
Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?
A
Erişme
B
Trafik
C
Taşıma
D
Ulaşım
Soru 39
Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kalp durması
B
Şok
C
Soluk durması
D
Tıkanma
Soru 40
Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
A
Bulantı ve kusması olan
B
Solunum yolu tıkalı olan
C
Burun kanaması olan
D
Boyun omurunda zedelenme olan
Soru 41
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?
A
35
B
45
C
20
D
25
Soru 42
Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?
A
B
C
D
Soru 43
Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
A
Yüksek devirde
B
Zengin karışımla
C
Rölantide
D
Düzensiz, tekleyerek
Soru 44
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A
Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini
B
Kaygan yola yaklaşıldığını
C
Sağa dönmenin yasaklandığını
D
Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını
Soru 45
Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A
Şehir içindeki trafik kazaları
B
Trafik kazalarındaki ölüm oranı
C
Şehirler arasındaki trafik kazaları
D
Trafikteki görevli sayısı
Soru 46
• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Yola devam edilmeli
B
Baş dik tutmaya çalışılmalı
C
Mola verilmeli
D
Gözler ovuşturulmalı
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
A
Yakıt tüketiminin azalması
B
Trafik yoğunluğunun azalması
C
Trafik yoğunluğunun artması
D
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
Soru 48
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?
A
B
C
D
Soru 49
B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
A2
B
F
C
G
D
E
Soru 50
Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
B
Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
C
Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi
D
Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
Soru 51
Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
A
Kafatası eklemlerinde
B
Dirsek ile omuz arasındaki kemikte
C
Diz ile kalça arasındaki kemikte
D
Hareketli eklem yerlerinde
Soru 52
Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
4
B
2
C
3
D
1
Soru 53
Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
A
Ani fren yaparak durmaya çalışması
B
Takip mesafesini artırması
C
Takip mesafesini azaltması
D
Viraja sert girmesi
Soru 54
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
A
Yavaşlatma işareti
B
Hızlandırma işareti
C
Dur işareti
D
Dönüş işareti
Soru 55
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Hava filtresi
B
Yakıt filtresi
C
Yağ filtresi
D
Polen filtresi
Soru 56
Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 57
Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A
İçten yanmalı motor
B
Dıştan yanmalı motor
C
Marş motoru
D
Elektrik motoru
Soru 58
Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 59
Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?
A
Yüzüstü, sert bir zemine
B
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
C
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
D
Sırtüstü, sert bir zemine
Soru 60
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
A
B
C
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
Son
Geri dön

Paylaş !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.