8 Aralık 2013 Ehliyet sınavı soruları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama : 5,00 )
Loading...

Ehliyet sınav sorularının yeni müfredata uygun online şekilde hazırlanmıştır. Çözecek olduğunuz testteki sorular 8 aralık 2013 tarihinde MEB tarafından yapılmış olan 8 aralık 2013 ehliyet sınavına aittir.

Çıkmış sınav sorularını çözerek başarı seviyenizi görebilirsiniz. Sınav öncesi bu soruları çözmek sınavın nasıl geçeceği hakkında sizlere yol gösterebilir. Eksik olduğunuz konuları tekrarlayarak sınavda başarılı olmamanız için hiçbir sebep yoktur.

Ehliyet sınav soruları, Ehliyet ücreti, Ehliyet randevusu

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları

Test Bitti
%%SCORE%%Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%Yanlış
%%PERCENTAGE%%Derece
Tekrar Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
2
B
1
C
4
D
3
Soru 2
Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
A
Rölantide
B
Yüksek devirde
C
Düzensiz, tekleyerek
D
Zengin karışımla
Soru 3
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 4
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?
A
B
C
D
Soru 5
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
B
2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği
C
2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
D
1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
Soru 6
Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
A
Diz ile kalça arasındaki kemikte
B
Hareketli eklem yerlerinde
C
Kafatası eklemlerinde
D
Dirsek ile omuz arasındaki kemikte
Soru 7
Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
A
Solunum yolu tıkalı olan
B
Boyun omurunda zedelenme olan
C
Bulantı ve kusması olan
D
Burun kanaması olan
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
B
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
C
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
D
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
Soru 9
Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?
A
Manifold
B
Süspansiyon
C
Kavrama
D
Karoseri
Soru 10
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Araca binileceği zaman
B
Altı ayda bir
C
Haftada bir
D
Günde bir
Soru 11
İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
A
İlk yardımcı
B
Adli tıp
C
Trafik psikolojisi
D
Kazazede
Soru 12
Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?


A
Traktör
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
Yaya
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
A
B
C
D
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?
A
Park lambaları
B
Fren lambaları
C
İç aydınlatma lambaları
D
Sis lambaları
Soru 15
Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
A
100 - 120
B
10 - 20
C
40 - 50
D
60 - 100
Soru 16
Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A
Şehir içindeki trafik kazaları
B
Şehirler arasındaki trafik kazaları
C
Trafikteki görevli sayısı
D
Trafik kazalarındaki ölüm oranı
Soru 17
Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?
A
Kılcal damar
B
Burun
C
Atardamar
D
Toplardamar
Soru 18
Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.


Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.
B
Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.
C
Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.
D
Hız arttıkça takip mesafesi azalır.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Bedensel aktivitede artma
B
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
C
Saç dökülmesi
D
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
Soru 20
Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
B
Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
C
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
D
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A
Beyin
B
Akciğer
C
Mide
D
Karaciğer
Soru 22
Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
B
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
C
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
D
Solunum ve nabız kontrolü
Soru 23
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
A
Ambulans
B
İtfaiye aracı
C
Polis aracı
D
İş makinesi
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
A
Yakıt tüketiminin azalması
B
Trafik yoğunluğunun artması
C
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
D
Trafik yoğunluğunun azalması
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Omurilik zedelenmesi olan
B
Göğüs kemiğinde kırık olan
C
Kalça kemiğinde kırık olan
D
Bulantı ve kusması olan
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
A
B
C
D
Soru 27
Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
B
Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
C
Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
D
Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
Soru 28
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Uzağı gösteren ışıkların
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Yakını gösteren ışıkların
D
Park ışıklarının
Soru 29
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
B
C
D
Soru 30
Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 31
Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.
Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.
A
Sadece zorlu kış koşullarında
B
Her türlü iklim şartlarında
C
Sadece sıcak yaz aylarında
D
Donma gerçekleştikten sonra
Soru 32
Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tıkanma
B
Soluk durması
C
Kalp durması
D
Şok
Soru 33
Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
120
B
110
C
100
D
90
Soru 34
Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
A
Sürücünün hemen yanında
B
Arka camın önünde
C
Arka bagajda
D
Torpido gözünde
Soru 35
Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi
B
Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
C
Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
D
Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
Soru 36
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A
Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini
B
Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını
C
Sağa dönmenin yasaklandığını
D
Kaygan yola yaklaşıldığını
Soru 37
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Antifriz
B
Saf su
C
Alkol
D
Asit
Soru 38
Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A
Dıştan yanmalı motor
B
Marş motoru
C
İçten yanmalı motor
D
Elektrik motoru
Soru 39
Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Toplardamar kanamaları
B
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
C
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
D
Bacak bölgesi kanamaları
Soru 40
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
A
Konya
B
Trabzon
C
Sivas
D
Uşak
Soru 41
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A
B
C
D
Soru 42
Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A
Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
B
Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
C
Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
D
Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
Soru 43
Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

A
Ön ve arkasına 50 metre mesafede
B
Yol tarafındaki yanında
C
Önünde
D
Arkasında
Soru 44
Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
A
Viraja sert girmesi
B
Takip mesafesini azaltması
C
Takip mesafesini artırması
D
Ani fren yaparak durmaya çalışması
Soru 45
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?
A
20
B
45
C
25
D
35
Soru 46
Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Yolda tümsek vardır.
B
Yolda yapım çalışması vardır.
C
Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
D
Yol yüzeyi arızalıdır.
Soru 47
Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?
A
B
C
D
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Emniyet kemerinin takılması
B
Koltuğun ayarlanması
C
Aynaların ayarlanması
D
Radyonun açılması
Soru 49
Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Ağır hapis cezası
B
İdari para cezası
C
Aracı en sağ şeritten sürme cezası
D
Sürücü belgesi almaktan men cezası
Soru 50
B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
F
B
A2
C
E
D
G
Soru 51
Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
A
Akü elektroliti
B
Fren hidroliği
C
Antifriz
D
Motor yağı
Soru 52
Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?
A
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 53
I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli
II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli
III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 54
Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?
A
Erişme
B
Taşıma
C
Trafik
D
Ulaşım
Soru 55
• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Mola verilmeli
B
Yola devam edilmeli
C
Baş dik tutmaya çalışılmalı
D
Gözler ovuşturulmalı
Soru 56
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.


Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Sadece sağa dönülebileceğini
B
Sadece sola dönülebileceğini
C
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
D
Düz gidilebileceğini
Soru 57
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
A
Yavaşlatma işareti
B
Dur işareti
C
Dönüş işareti
D
Hızlandırma işareti
Soru 58
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Yağ filtresi
B
Yakıt filtresi
C
Hava filtresi
D
Polen filtresi
Soru 59
Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?
A
Sırtüstü, sert bir zemine
B
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
C
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
D
Yüzüstü, sert bir zemine
Soru 60
Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?
A
Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
B
Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
C
Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
D
Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
Son
Geri dön

Paylaş !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.