7 Ekim 2017 Trafik Soruları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama : 5,00 )
Loading...

7 Ekim 2017 Trafik soruları

Test Bitti
%%SCORE%%Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%Yanlış
%%PERCENTAGE%%Derece
Tekrar Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
100
B
80
C
110
D
90
Soru 2
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?
A
B
C
D
Soru 3
Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
A
Koruma başlığı
B
Yangın söndürme cihazı
C
Hız sınırlayıcı cihaz
D
Çocuk bağlama sistemleri
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A
Dere yataklarından kum alınması
B
Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması
C
Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması
D
Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması
Soru 5
I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlış
B
I. doğru, II. yanlış
C
Her ikisi de doğru
D
I. yanlış, II. doğru
Soru 6
Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

A
Sadece arızalı araçların çekileceğini
B
Aracın servise götürüleceğini
C
Yol yardımını
D
Park yapan aracın çekileceğini
Soru 7
I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
A
I ve II.
B
I, III ve IV.
C
II, III ve IV.
D
I, II, III ve IV.
Soru 8
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
3 - 1 - 2 - 4
B
1 - 2 - 4 - 3
C
2 - 3 - 4 - 1
D
2 - 1 - 3 - 4
Soru 9
I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
II ve III.
B
I ve II.
C
Yalnız I
D
I, II ve III.
Soru 10
I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
A
II, III ve IV.
B
I, II ve III.
C
I ve IV.
D
II ve III.
Soru 11
İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Varsa sığınma cebine girmesi
B
Gerekli hâllerde durması
C
Aracını sağ kenara yanaştırması
D
İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
Soru 12
Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

A
Yalnız 3
B
2 ve 3
C
1 ve 3
D
1 ve 2
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Araçların tescil işlemlerini yapmak
B
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
C
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
D
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
Soru 14
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
A
Acil uyarı ışıkları
B
Yakını gösteren ışıklar
C
Uzağı gösteren ışıklar
D
Sis ışıkları
Soru 15
Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Kasko sigortasının
B
Araç teknik muayenesinin
C
Mali sorumluluk sigortasının
D
Servis bakımlarının
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
B
Trafik cezalarının fazlalaştırılması
C
Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
D
Motor gücü yüksek araç kullanılması
Soru 17
Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
A
Banket
B
Ayırıcı
C
Ada
D
Şerit
Soru 18
Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
B
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.
C
İdari para cezası verilir.
D
6 ay hapis cezası verilir.
Soru 19
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
50
B
20
C
30
D
40
Soru 20
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

A
Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
B
Önündeki aracı geçmeli
C
Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
D
Hızını artırmalı
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Umum servis araçları
B
Kamu hizmeti taşıtı
C
Organ nakil araçları
D
Zırhlı taşıt
Soru 22
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?
A
B
C
D
Soru 23
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?
A
2 ve 3
B
Yalnız 3
C
1 ve 2
D
2, 3 ve 4
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
23 tamamladınız.

Paylaş !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.