7 Ekim 2017 Trafik Soruları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama : 5,00 )
Loading...

7 Ekim 2017 Trafik soruları

Test Bitti
%%SCORE%%Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%Yanlış
%%PERCENTAGE%%Derece
Tekrar Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
B
Aracını sağ kenara yanaştırması
C
Gerekli hâllerde durması
D
Varsa sığınma cebine girmesi
Soru 2
Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
Yalnız 3
D
2 ve 3
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Organ nakil araçları
B
Zırhlı taşıt
C
Umum servis araçları
D
Kamu hizmeti taşıtı
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
B
Motor gücü yüksek araç kullanılması
C
Trafik cezalarının fazlalaştırılması
D
Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
Soru 5
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?
A
B
C
D
Soru 6
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?
A
B
C
D
Soru 7
I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
I ve II.
B
II ve III.
C
Yalnız I
D
I, II ve III.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A
Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması
B
Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması
C
Dere yataklarından kum alınması
D
Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması
Soru 9
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
A
Yakını gösteren ışıklar
B
Uzağı gösteren ışıklar
C
Sis ışıkları
D
Acil uyarı ışıkları
Soru 10
I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
A
II, III ve IV.
B
I, II, III ve IV.
C
I, III ve IV.
D
I ve II.
Soru 11
I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
A
II ve III.
B
I ve IV.
C
II, III ve IV.
D
I, II ve III.
Soru 12
Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
A
Koruma başlığı
B
Yangın söndürme cihazı
C
Çocuk bağlama sistemleri
D
Hız sınırlayıcı cihaz
Soru 13
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

A
Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
B
Önündeki aracı geçmeli
C
Hızını artırmalı
D
Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
Soru 14
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
1 - 2 - 4 - 3
B
2 - 3 - 4 - 1
C
3 - 1 - 2 - 4
D
2 - 1 - 3 - 4
Soru 15
Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.
B
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
C
6 ay hapis cezası verilir.
D
İdari para cezası verilir.
Soru 16
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?
A
Yalnız 3
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
2, 3 ve 4
Soru 17
Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

A
Park yapan aracın çekileceğini
B
Yol yardımını
C
Sadece arızalı araçların çekileceğini
D
Aracın servise götürüleceğini
Soru 18
Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Kasko sigortasının
B
Araç teknik muayenesinin
C
Servis bakımlarının
D
Mali sorumluluk sigortasının
Soru 19
Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
A
Banket
B
Ada
C
Şerit
D
Ayırıcı
Soru 20
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
40
B
30
C
50
D
20
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
B
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
C
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
D
Araçların tescil işlemlerini yapmak
Soru 22
I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış, II. doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
I. doğru, II. yanlış
D
Her ikisi de doğru
Soru 23
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
90
B
110
C
100
D
80
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
23 tamamladınız.

Paylaş !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.