7 Ekim 2017 Ehliyet sınavı soruları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama : 5,00 )
Loading...

7 Ekim 2017 tarihinde yapılan ehliyet sınavına ait sorular aşağıdadır. Bu sınavda 1 soru iptal edildiğinden dolayı aşağıda 49 soru mevcuttur.

Ehliyet sınavı sorularını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz. Sınavda başarılı olabilmek için en az 35 ve üzeri soruya doğru cevap vermelisiniz. Teorik sınavdan başarılı olmadan direksiyon sınavına giremezsiniz. Ehliyet kursuna kayıt yaptırdıktan sonra 4 sınavdan başarısız olma hakkınız vardır. 4 sınavdada başarılı olamaz iseniz. Kursa tekrar kayıt yaptırmak zorundasınız. Bu nedenle ehliyet sınavında çıkmış soruları çözmek size büyük katkı sağlayacaktır.

Tüm Ehliyet sınavları, 2018 ehliyet sınavı

23 Aralık 2017 Ehliyet sınavı soruları

Test Bitti
%%SCORE%%Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%Yanlış
%%PERCENTAGE%%Derece
Tekrar Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
B
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
C
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
D
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
Soru 2
Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A
Yavaş nabız
B
Görmede netlik
C
Tokluk hissi
D
Yüzeysel solunum
Soru 3
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?
A
B
C
D
Soru 4
Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?
A
Fan müşirinin
B
Klima kompresörünün
C
Fan sigortasının
D
Termostatın
Soru 5
Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
A
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
B
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
C
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
D
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
Soru 6
I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
A
I, III ve IV.
B
I ve II.
C
II, III ve IV.
D
I, II, III ve IV.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Debriyaj balatasının eskimesi
B
Lastik hava basıncının düşmesi
C
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
D
Aracın uygun olmayan devirde kullanılması
Soru 8
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
A
Sis ışıkları
B
Uzağı gösteren ışıklar
C
Yakını gösteren ışıklar
D
Acil uyarı ışıkları
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
A
İnatlaşma
B
Öfke
C
Hoşgörü
D
Aşırı tepki
Soru 10
Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
A
Egzoz
B
İş
C
Emme
D
Sıkıştırma
Soru 11
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?
A
B
C
D
Soru 12
Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

A
Üst kol kemiği kırığı
B
Ön kol kemiği kırığı
C
Omurga kırığı
D
Köprücük kemiği kırığı
Soru 13
Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
A
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış
B
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
C
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
D
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
Soru 14
I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
Yalnız I
B
I ve II.
C
I, II ve III.
D
II ve III.
Soru 15
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

A
Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
B
Önündeki aracı geçmeli
C
Hızını artırmalı
D
Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
Soru 16
Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?
A
B
C
D
Soru 17
Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
6 ay hapis cezası verilir.
B
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
C
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.
D
İdari para cezası verilir.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
B
Araçların tescil işlemlerini yapmak
C
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
D
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
Soru 19
Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Bakım masrafının azalmasına
B
Yakıt tüketiminin azalmasına
C
Yağ ömrünün artmasına
D
Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine
Soru 20
Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

A
2 ve 3
B
Yalnız 3
C
1 ve 2
D
1 ve 3
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
B
Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
C
Trafik cezalarının fazlalaştırılması
D
Motor gücü yüksek araç kullanılması
Soru 22
I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
A
I ve III.
B
II ve III.
C
Yalnız I
D
I, II ve III.
Soru 23
Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Mali sorumluluk sigortasının
B
Kasko sigortasının
C
Servis bakımlarının
D
Araç teknik muayenesinin
Soru 24
Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
A
Sabırsızlık
B
Saldırganlık
C
Feragat ve fedakârlık
D
Tahammülsüzlük
Soru 25
I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
I. yanlış, II. doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
Her ikisi de doğru
Soru 26
Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Lastik basıncının kendi kendine azalmasına
B
Frenleme performansının artmasına
C
Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine
D
Aracın daha fazla yakıt tüketmesine
Soru 27
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
80
B
110
C
90
D
100
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Organ nakil araçları
B
Kamu hizmeti taşıtı
C
Umum servis araçları
D
Zırhlı taşıt
Soru 29
Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
A
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
B
Rentek manevrası
C
Heimlich manevrası
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 30
I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
A
II ve III.
B
I ve IV.
C
II, III ve IV.
D
I, II ve III.
Soru 31
Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.
Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
B
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek
C
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
D
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
Soru 32
Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?
A
Kasık
B
Köprücük kemiği üzeri
C
Koltuk altı
D
Şah damarı
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
B
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
C
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
D
Empati kurmaktan kaçınmak
Soru 34
Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
A
Şerit
B
Ayırıcı
C
Banket
D
Ada
Soru 35
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
3 - 1 - 2 - 4
B
2 - 3 - 4 - 1
C
2 - 1 - 3 - 4
D
1 - 2 - 4 - 3
Soru 36
Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hız sınırlayıcı cihaz
B
Çocuk bağlama sistemleri
C
Yangın söndürme cihazı
D
Koruma başlığı
Soru 37
Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
A
Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
B
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
C
Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını
D
Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?
A
Yakıt tasarrufu sağlamak
B
Şafttan gelen torku artırarak akslara iletmek
C
Tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak
D
Virajda dış tekerleğin iç tekerlekten fazla dönmesini sağlamak
Soru 39
Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
B
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
C
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
D
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
Soru 40
İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? YA)
A
İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
B
Gerekli hâllerde durması
C
Aracını sağ kenara yanaştırması
D
Varsa sığınma cebine girmesi
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A
Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması
B
Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması
C
Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması
D
Dere yataklarından kum alınması
Soru 42
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?
A
2 ve 3
B
1 ve 2
C
2, 3 ve 4
D
Yalnız 3
Soru 43
Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?
A
Sadece arızalı araçların çekileceğini
B
Yol yardımını
C
Park yapan aracın çekileceğini
D
Aracın servise götürüleceğini
Soru 44
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
30
B
20
C
50
D
40
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi
B
El, kol ve bacaklarının bağlanması
C
Kilitlenmiş çenesinin zorla açılmaya çalışılması
D
Şekerli içecekler içirilmesi
Soru 46
I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
II ve III.
B
I ve II.
C
I, II ve III.
D
I ve III.
Soru 47
Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
A
Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
B
Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.
C
Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
D
Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.
Soru 48
Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı dakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
sorumsuzluk
B
bencillik
C
öfke
D
empati
Soru 49
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
A
Trafik kurallarına riayet edilmesi
B
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
C
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
D
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
49 tamamladınız.

Paylaş !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.