29 Temmuz 2017 Ehliyet Sınav Soruları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama : 5,00 )
Loading...

29 Temmuz 2017 Ehliyet sınavı soruları açıklandı. Ehliyet sınavında çıkmış soruları aşağıda görebilirsiniz. Sınavlarda çıkmış soruları çözerek kendinizi bir sonraki ehliyet sınavına hazırlayabilir, ehliyet sınavına hazır olup olmadığınızı görebilirsiniz.

Tüm sınavlarda olduğu gibi çıkmış sınav sorularını çözmek size oldukça faydalı olacaktır. Sınav öncesi durumunuzu görebilir sınavınızın nasıl geçeceği hakkında size yol gösterebilir.
Ehliyet sınavında toplamda 50 soru sorulur. Sınavdan başarılı sayılmanız için 50 sorunun 35 ve üzerine doğru cevap vermelisiniz. Teorik sınavdan başarılı olmadan direksiyon sınavına girme hakkı kazanamazsınız. Sınavlardan toplamda 4 defa kalma hakkınız mevcuttur.

Direksiyon sınavı tarihleri
E-Sınav Soruları

29 Temmuz 2017 Ehliyet Sınavı Soruları

Test Bitti
%%SCORE%%Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%Yanlış
%%PERCENTAGE%%Derece
Tekrar Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
A
Rentek manevrası
B
Turnike uygulaması
C
Heimlich manevrası
D
Üçgen bandaj uygulaması
Soru 2
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Sindirim sistemi
B
Sinir sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 3
Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
İnatlaşma
B
Yardımlaşma
C
Trafik kültüründe birbirini uyarma
D
Kendini eleştirme
Soru 4
• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğüne
B
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
C
İçişleri Bakanlığına
D
Emniyet Genel Müdürlüğüne
Soru 5
Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
B
Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
C
Taşıt yolunun soluna yaklaşması
D
Uzağı gösteren lambaları yakması
Soru 6
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
A
Yavaşlama çizgisi
B
Taralı alan içine park edilebilir.
C
Bölünmüş yol başlangıcı
D
Taralı alana girilmez.
Soru 7
Trafik adabı;
I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,
II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
I. doğru, II. yanlış
D
I. yanlış, II. doğru
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?
A
Arkadan çarpmak
B
Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
C
Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
D
Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
Soru 9
Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
A
Sabır
B
Öfke
C
İnatlaşma
D
Bencillik
Soru 10
Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Hızını azaltmalı
B
Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı
C
Öndeki aracı geçmeli
D
En sol şeritten gitmeli
Soru 11
I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
A
I, II ve III.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I ve III.
Soru 12
Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Havanın serin olması
B
Silecek motorunun yavaş çalışması
C
Cam suyu seviyesinin azalması
D
Silecek lastiklerinin eskimesi
Soru 13
• Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Trafiğin hızlı akmasına
B
Yolculuğun huzurlu geçmesine
C
Gürültü kirliliğine
D
Yolculuk süresinin kısalmasına
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yarı oturur pozisyon verilmesi
B
Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi
C
Egzersiz yapmasının sağlanması
D
Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi
Soru 15
• Uzun süreli bilinç kaybıdır.
• Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Şok
B
Koma
C
Baş dönmesi
D
Bayılma
Soru 16
Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?
A
Uzunluk
B
Ağırlık
C
Yükseklik
D
Genişlik
Soru 17
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
60
B
30
C
40
D
50
Soru 18
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?
A
B
C
D
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir? OA) OB) YC) OD)
A
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
B
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
C
Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
D
Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
A
Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
B
Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması
C
Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması
D
Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
Soru 21
I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?
A
I ve II.
B
I, II ve III.
C
II ve III.
D
Yalnız I
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Çıkık olan bölgede sadece ısı kontrolü yapılması
B
Çıkan eklemin yerine oturtulması
C
Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi
D
Ağızdan ağrı kesiciler vererek ağrısının azaltılması
Soru 23
Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
A
Araç yakıtının azalması
B
Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
C
Klimanın yeteri kadar serinletmemesi
D
Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Fren hidroliğinin
B
Soğutma suyunun
C
Polen filtresinin
D
Araç lastiklerinin
Soru 25
Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?
A
Bencilliğin
B
İnatlaşmanın
C
Beden dilinin
D
Tahammülsüzlüğün
Soru 26
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
A
Fren balatalarının bittiğini
B
Lastik basıncının düşük olduğunu
C
El freninin çekili olduğunu
D
Sis lambalarının yandığını
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Koltuk ayarları
B
Ayna ayarları
C
Araç lastikleri
D
Yakıt seviyesi
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
A
B
C
D
Soru 29
Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
5
B
7
C
10
D
2
Soru 30
Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?
A
Yaralıya uzak mesafede çalışması
B
Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi
C
Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
Soru 31
Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
A
Göz bebeklerinin genişlemesi
B
Kan basıncının artması
C
Nabzın yavaşlaması
D
Solunumun yüzeyselleşmesi
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?
A
Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
B
Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak
C
Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
D
İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak
Soru 33
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu
B
08.00-16.00 saatleri arasında yayaların yola giremeyeceğini
C
08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini
D
08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapabileceğini
Soru 34
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?
A
Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek
B
Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek
C
Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak
D
Kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek
Soru 35
Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?
A
B
C
D
Soru 36
Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dar bir kavisle dönmesi
B
Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi
C
Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi
D
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
A
Alternatör
B
Marş motoru
C
Şaft
D
Amortisör
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?
A
Marş zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
Emme zamanı
D
İş zamanı
Soru 39
I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?
A
I, II ve III.
B
II ve III.
C
I ve II.
D
Yalnız I
Soru 40
Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir.
B
Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.
C
İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir.
D
Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?
A
B
C
D
Soru 42
Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?
A
Yalnız 2
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
2 ve 3
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması
B
Kesik kesik akan bir kanama olması
C
Kalp atımları ile uyumlu olarak akması
D
Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
B
Klimanın açık olması
C
Ani duruş ve kalkış yapılması
D
Hava filtresinin değiştirilmesi
Soru 45
Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?
A
Olay yeri değerlendirmesi
B
İlaçla tedavi
C
Hasar tespiti
D
Temel yaşam desteği
Soru 46
Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.
Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
A
200 - 40
B
150 - 30
C
100 - 20
D
50 - 10
Soru 47
Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?
A
I ve III.
B
I, II ve III.
C
Yalnız III
D
I ve II.
Soru 48
Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motordaki aşıntıların artmasına
B
Motorun verimli çalışmasına
C
Akünün daha çabuk bitmesine
D
Aracın daha yavaş gitmesine
Soru 49
Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
B
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
C
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
D
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
C
Bencilce davranışlarda bulunmak
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Paylaş !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.