29 Temmuz 2017 Ehliyet Sınav Soruları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama : 5,00 )
Loading...

29 Temmuz 2017 Ehliyet sınavı soruları açıklandı. Ehliyet sınavında çıkmış soruları aşağıda görebilirsiniz. Sınavlarda çıkmış soruları çözerek kendinizi bir sonraki ehliyet sınavına hazırlayabilir, ehliyet sınavına hazır olup olmadığınızı görebilirsiniz.

Tüm sınavlarda olduğu gibi çıkmış sınav sorularını çözmek size oldukça faydalı olacaktır. Sınav öncesi durumunuzu görebilir sınavınızın nasıl geçeceği hakkında size yol gösterebilir.
Ehliyet sınavında toplamda 50 soru sorulur. Sınavdan başarılı sayılmanız için 50 sorunun 35 ve üzerine doğru cevap vermelisiniz. Teorik sınavdan başarılı olmadan direksiyon sınavına girme hakkı kazanamazsınız. Sınavlardan toplamda 4 defa kalma hakkınız mevcuttur.

Direksiyon sınavı tarihleri
E-Sınav Soruları

29 Temmuz 2017 Ehliyet Sınavı Soruları

Test Bitti
%%SCORE%%Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%Yanlış
%%PERCENTAGE%%Derece
Tekrar Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir? OA) OB) YC) OD)
A
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
B
Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
C
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
D
Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
Soru 2
• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğüne
B
Karayolları Genel Müdürlüğüne
C
İçişleri Bakanlığına
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
Soru 3
Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?
A
Ağırlık
B
Uzunluk
C
Genişlik
D
Yükseklik
Soru 4
I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
A
I ve II.
B
II ve III.
C
I ve III.
D
I, II ve III.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
B
Ani duruş ve kalkış yapılması
C
Hava filtresinin değiştirilmesi
D
Klimanın açık olması
Soru 6
Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?
A
Olay yeri değerlendirmesi
B
İlaçla tedavi
C
Hasar tespiti
D
Temel yaşam desteği
Soru 7
• Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Trafiğin hızlı akmasına
B
Gürültü kirliliğine
C
Yolculuğun huzurlu geçmesine
D
Yolculuk süresinin kısalmasına
Soru 8
• Uzun süreli bilinç kaybıdır.
• Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Koma
B
Bayılma
C
Baş dönmesi
D
Şok
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
A
Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması
B
Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
C
Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
D
Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması
Soru 10
Trafik adabı;
I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,
II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de yanlış
C
I. yanlış, II. doğru
D
Her ikisi de doğru
Soru 11
Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
A
Klimanın yeteri kadar serinletmemesi
B
Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
C
Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması
D
Araç yakıtının azalması
Soru 12
Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
B
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
C
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
D
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
Soru 13
Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
B
Dar bir kavisle dönmesi
C
Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi
D
Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi
Soru 14
Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?
A
1 ve 3
B
Yalnız 2
C
2 ve 3
D
1 ve 2
Soru 15
I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?
A
I ve II.
B
Yalnız I
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Soğutma suyunun
B
Polen filtresinin
C
Fren hidroliğinin
D
Araç lastiklerinin
Soru 17
Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motordaki aşıntıların artmasına
B
Aracın daha yavaş gitmesine
C
Motorun verimli çalışmasına
D
Akünün daha çabuk bitmesine
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
A
B
C
D
Soru 19
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapabileceğini
B
08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini
C
08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu
D
08.00-16.00 saatleri arasında yayaların yola giremeyeceğini
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Koltuk ayarları
B
Yakıt seviyesi
C
Araç lastikleri
D
Ayna ayarları
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?
A
B
C
D
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi
B
Çıkan eklemin yerine oturtulması
C
Ağızdan ağrı kesiciler vererek ağrısının azaltılması
D
Çıkık olan bölgede sadece ısı kontrolü yapılması
Soru 23
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Sindirim sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Sinir sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 24
I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?
A
I, II ve III.
B
I ve II.
C
Yalnız I
D
II ve III.
Soru 25
Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?
A
Tahammülsüzlüğün
B
İnatlaşmanın
C
Bencilliğin
D
Beden dilinin
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?
A
Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
B
Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak
C
İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak
D
Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?
A
Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
B
Arkadan çarpmak
C
Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
D
Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
Soru 28
Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Cam suyu seviyesinin azalması
B
Havanın serin olması
C
Silecek lastiklerinin eskimesi
D
Silecek motorunun yavaş çalışması
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Kendi kendine kurallar koymak
C
Bencilce davranışlarda bulunmak
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 30
Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?
A
B
C
D
Soru 31
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
A
Lastik basıncının düşük olduğunu
B
Fren balatalarının bittiğini
C
El freninin çekili olduğunu
D
Sis lambalarının yandığını
Soru 32
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?
A
B
C
D
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması
B
Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması
C
Kalp atımları ile uyumlu olarak akması
D
Kesik kesik akan bir kanama olması
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?
A
Emme zamanı
B
Marş zamanı
C
Sıkıştırma zamanı
D
İş zamanı
Soru 35
Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
A
Rentek manevrası
B
Üçgen bandaj uygulaması
C
Heimlich manevrası
D
Turnike uygulaması
Soru 36
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
A
Taralı alan içine park edilebilir.
B
Bölünmüş yol başlangıcı
C
Taralı alana girilmez.
D
Yavaşlama çizgisi
Soru 37
Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
İnatlaşma
B
Trafik kültüründe birbirini uyarma
C
Kendini eleştirme
D
Yardımlaşma
Soru 38
Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
B
Taşıt yolunun soluna yaklaşması
C
Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
D
Uzağı gösteren lambaları yakması
Soru 39
Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
En sol şeritten gitmeli
B
Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı
C
Öndeki aracı geçmeli
D
Hızını azaltmalı
Soru 40
Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
A
Öfke
B
Sabır
C
İnatlaşma
D
Bencillik
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi
B
Yarı oturur pozisyon verilmesi
C
Egzersiz yapmasının sağlanması
D
Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi
Soru 42
Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?
A
I ve III.
B
I, II ve III.
C
I ve II.
D
Yalnız III
Soru 43
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?
A
Kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek
B
Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek
C
Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak
D
Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek
Soru 44
Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
5
B
10
C
7
D
2
Soru 45
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
40
B
30
C
50
D
60
Soru 46
Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.
B
Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.
C
İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir.
D
Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir.
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
A
Marş motoru
B
Şaft
C
Amortisör
D
Alternatör
Soru 48
Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
A
Göz bebeklerinin genişlemesi
B
Nabzın yavaşlaması
C
Solunumun yüzeyselleşmesi
D
Kan basıncının artması
Soru 49
Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.
Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
A
100 - 20
B
200 - 40
C
50 - 10
D
150 - 30
Soru 50
Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?
A
Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
B
Yaralıya uzak mesafede çalışması
C
Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Paylaş !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.