29 Haziran 2013 Ehliyet soruları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama : 5,00 )
Loading...

29 Haziran 2013 yılında ehliyet sınavında çıkmış sorular aşağıdadır. Bildiğiniz üzere sınavlarda çıkmış soruların önemi tartışılmaz. Aynı şekilde ehliyet sınavında çıkmış soruları çözmenin önemi oldukça fazladır. Sınav öncesinde daha önceki ehliyet sınavında çıkmış soruları çözerek sınavınızın nasıl geçeceği hakkında azda olsa bilgi sahibi olabilirsiniz.

E-sınav ve sürücü kursu fiyatları için tıklayınız.

Ehliyet sınavında çıkmış soruları görmek için tıklayınız.

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları

Test Bitti
%%SCORE%%Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%Yanlış
%%PERCENTAGE%%Derece
Tekrar Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
50
B
80
C
70
D
90
Soru 2
Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
A
Yakıt sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Direksiyon sistemi
D
Marş sistemi
Soru 3
Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
B
Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi
C
Geniş kavisle dönülmesi
D
Dar kavisle dönülmesi
Soru 4
Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?
A
Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak
B
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
C
Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
D
Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?
A
B
C
D
Soru 6
I- Koltuğun ayarlanması
II- Aynaların ayarlanması
III- Baş desteğinin ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 7
Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?
A
Vites kutusu
B
Alternatör
C
Motor
D
Diferansiyel
Soru 8
Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
A
2. vites
B
Boş
C
1. vites
D
3. vites
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
A
Periyodik bakım kartı
B
Araç tescil belgesi
C
Yağ değişim kartı
D
Kasko poliçesi
Soru 10
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
40
B
30
C
10
D
20
Soru 11
Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
B
Şekerli su içirilmeli
C
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
D
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
Soru 12
Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
A
Otobüslerde
B
Motosikletlerde
C
Otomobillerde
D
Minibüslerde
Soru 13
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
A
Hızlandırma işareti
B
Yavaşlatma işareti
C
Dur işareti
D
Geç işareti
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
B
Rölanti ayarının bozulması
C
Bujilerin arızalı ve ayarsız olması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 15
Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
B
Motordaki yağ seviyesi
C
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
D
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
Soru 16
Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Sinir sisteminde
B
Solunum sisteminde
C
Dolaşım sisteminde
D
Sindirim sisteminde
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?
A
B
C
D
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
İtfaiye aracı
B
Toplu taşıma aracı
C
Motosiklet
D
Tarım traktörü
Soru 19
Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
B
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
C
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
D
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak
Soru 20
I- Jant kapağı çıkartılır.
II- Kriko ile araç kaldırılır.
III- Bijon somunları sökülür.
IV- Bijon somunları gevşetilir.
V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A
II - III - I - IV - V
B
V - I - IV - II - III
C
III - II - IV - V - I
D
I - II - III - IV - V
Soru 21
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
O  
A
Köprüye
B
Kavşağa
C
Demir yoluna
D
Tali yola 
Soru 22
Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
B
3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
C
1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
D
1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.
Soru 23
Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A
İki çizgisi arasında
B
Üst çizgisinden yukarıda
C
Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
D
Alt çizgisinden aşağıda
Soru 24
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
3
B
4
C
2
D
1
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
B
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
C
Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
D
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
Soru 26
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
A
Hızın artırılması gerektiğini
B
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
C
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
D
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
Soru 27
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini
B
Motor yağ basıncının düştüğünü
C
Emniyet kemerinin takılmadığını
D
Alternatörün şarj etmediğini
Soru 28
Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
A
Sarı
B
Kırmızı
C
Kırmızı ile birlikte sarı
D
Yeşil
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
A
Şarj sistemi
B
Soğutma sistemi
C
Süspansiyon sistemi
D
Direksiyon sistemi
Soru 30
Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
A
B
C
D
Soru 31
Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
B
Kollarının baş hizasında durmasına
C
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
D
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 32
Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
B
Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
C
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
D
İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A
Aracını kullandığı yolun bozuk olması
B
Aracının arıza yapması
C
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
Soru 34
Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.

Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 35
Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
A
Omurgasına
B
Ayak tabanına
C
Omuzuna
D
Karın boşluğuna
Soru 36
-Solunum yolu açık tutulur.
-Solunum ve dolaşım desteklenir.
Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
B
Temel yaşam desteğinin sağlanması
C
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
D
Trafik kazalarının azaltılması
Soru 37
Aracın gösterge panelinde bulunan "devir saati" sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Aracın katettiği toplam kilometreyi
B
dev/dak cinsinden motorun devrini
C
Uzun hüzme anahtarının açık olduğunu
D
km/saat cinsinden aracın hızını
Soru 38
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
A
Sola dönmeyi
B
Geri gitmeyi
C
Ada etrafında dönmeyi
D
U dönüşü yapmayı
Soru 39
Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A
Sis ışıklarını
B
Yakını gösteren ışıkları
C
Uzağı gösteren ışıkları
D
Park ışıklarını
Soru 40
Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Süspansiyon sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Marş sistemi
D
Fren sistemi
Soru 41
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?
A
Solunum güçlüğü olanlarda
B
Boyun omurlarında hasar olanlarda
C
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
D
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
Soru 42
Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tıbbi yardım istenmesi
B
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
C
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
D
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
A
Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
B
Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
C
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
D
Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A
B
C
D
Soru 45
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir
B
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
C
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
D
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
Soru 46
I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları
Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 47
Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
A
Girişim
B
İlk yardım
C
Trafik
D
Yöntem
Soru 48
Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
A
Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
B
Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
C
Yakınları geldikten sonra
D
Hiçbir müdahale yapılmadan önce
Soru 49
Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
B
İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
C
Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
D
Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
Soru 50
I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 51
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A
Demir yolu üst geçidine
B
Kontrolsüz demir yolu geçidine
C
Kontrollü demir yolu geçidine
D
Demir yolu alt geçidine
Soru 52
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafik suçu
B
Trafikten men
C
Trafik kusuru
D
Trafik terörü
Soru 53
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
A
4
B
2
C
1
D
3
Soru 54
Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
A
Sınırlı yükseklik gabarisini
B
Geçme yasağını
C
Taşıma sınırını
D
Dingil ağırlığını
Soru 55
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
A
B
C
D
Soru 56
Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
3 - 1 - 2
B
2 - 1 - 3
C
1 - 2 - 3
D
3 - 2 - 1
Soru 57
Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.
Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
A
Tüm uyaranlara tepkisiz olması
B
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
C
Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
D
Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
Soru 58
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
A
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
B
3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
C
Araçların takip mesafesine uyması
D
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması
Soru 59
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Kendini üstün görmek
C
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 60
Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A
Reflekslerinde zayıflama
B
Dinç ve zinde olma
C
Manevra kabiliyetinde artma
D
Aşırı hareketli ve uyumlu olma
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
Son
Geri dön

Paylaş !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.