29 Haziran 2013 Ehliyet soruları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama : 5,00 )
Loading...

29 Haziran 2013 yılında ehliyet sınavında çıkmış sorular aşağıdadır. Bildiğiniz üzere sınavlarda çıkmış soruların önemi tartışılmaz. Aynı şekilde ehliyet sınavında çıkmış soruları çözmenin önemi oldukça fazladır. Sınav öncesinde daha önceki ehliyet sınavında çıkmış soruları çözerek sınavınızın nasıl geçeceği hakkında azda olsa bilgi sahibi olabilirsiniz.

E-sınav ve sürücü kursu fiyatları için tıklayınız.

Ehliyet sınavında çıkmış soruları görmek için tıklayınız.

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları

Test Bitti
%%SCORE%%Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%Yanlış
%%PERCENTAGE%%Derece
Tekrar Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
B
Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
C
Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
D
İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
Soru 2
Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fren sistemi
B
Süspansiyon sistemi
C
Marş sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 3
Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
B
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
C
İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
D
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
Soru 4
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
A
3
B
2
C
1
D
4
Soru 5
Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A
İki çizgisi arasında
B
Alt çizgisinden aşağıda
C
Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
D
Üst çizgisinden yukarıda
Soru 6
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
A
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
B
Hızın artırılması gerektiğini
C
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
D
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
Soru 7
Aracın gösterge panelinde bulunan "devir saati" sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Aracın katettiği toplam kilometreyi
B
dev/dak cinsinden motorun devrini
C
Uzun hüzme anahtarının açık olduğunu
D
km/saat cinsinden aracın hızını
Soru 8
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
30
B
40
C
10
D
20
Soru 9
-Solunum yolu açık tutulur.
-Solunum ve dolaşım desteklenir.
Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Temel yaşam desteğinin sağlanması
B
Trafik kazalarının azaltılması
C
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
D
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
Soru 10
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafik terörü
B
Trafik kusuru
C
Trafik suçu
D
Trafikten men
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Bujilerin arızalı ve ayarsız olması
B
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
C
Frenlerin ayarsız olması
D
Rölanti ayarının bozulması
Soru 12
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
70
B
90
C
50
D
80
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A
B
C
D
Soru 14
I- Koltuğun ayarlanması
II- Aynaların ayarlanması
III- Baş desteğinin ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
B
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
C
İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
D
Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
Soru 16
I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları
Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 17
Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
A
Dingil ağırlığını
B
Geçme yasağını
C
Taşıma sınırını
D
Sınırlı yükseklik gabarisini
Soru 18
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
B
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
C
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
D
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir
Soru 19
Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
A
Trafik
B
İlk yardım
C
Yöntem
D
Girişim
Soru 20
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?
A
Boyun omurlarında hasar olanlarda
B
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
C
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
D
Solunum güçlüğü olanlarda
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A
Aracının arıza yapması
B
Aracını kullandığı yolun bozuk olması
C
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
D
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
Soru 22
Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
A
B
C
D
Soru 23
Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tıbbi yardım istenmesi
B
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
C
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
D
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
Soru 24
I- Jant kapağı çıkartılır.
II- Kriko ile araç kaldırılır.
III- Bijon somunları sökülür.
IV- Bijon somunları gevşetilir.
V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A
II - III - I - IV - V
B
V - I - IV - II - III
C
III - II - IV - V - I
D
I - II - III - IV - V
Soru 25
Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
A
1. vites
B
Boş
C
2. vites
D
3. vites
Soru 26
Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?
A
Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak
B
Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak
C
Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
D
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
A
Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
B
Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
C
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
D
Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Motosiklet
B
İtfaiye aracı
C
Toplu taşıma aracı
D
Tarım traktörü
Soru 29
Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.

Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 30
Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A
Sis ışıklarını
B
Uzağı gösteren ışıkları
C
Yakını gösteren ışıkları
D
Park ışıklarını
Soru 31
I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 32
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
3
B
4
C
1
D
2
Soru 33
Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
A
Motosikletlerde
B
Otobüslerde
C
Otomobillerde
D
Minibüslerde
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
A
Soğutma sistemi
B
Süspansiyon sistemi
C
Direksiyon sistemi
D
Şarj sistemi
Soru 35
Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
A
Ateşleme sistemi
B
Direksiyon sistemi
C
Marş sistemi
D
Yakıt sistemi
Soru 36
Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.
Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
A
Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
B
Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
C
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
D
Tüm uyaranlara tepkisiz olması
Soru 37
Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?
A
Diferansiyel
B
Vites kutusu
C
Motor
D
Alternatör
Soru 38
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
A
Ada etrafında dönmeyi
B
Sola dönmeyi
C
Geri gitmeyi
D
U dönüşü yapmayı
Soru 39
Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
A
Kırmızı
B
Kırmızı ile birlikte sarı
C
Sarı
D
Yeşil
Soru 40
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A
Demir yolu üst geçidine
B
Kontrollü demir yolu geçidine
C
Kontrolsüz demir yolu geçidine
D
Demir yolu alt geçidine
Soru 41
Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?
A
B
C
D
Soru 42
Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
B
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
C
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
D
Kollarının baş hizasında durmasına
Soru 43
Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
A
Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
B
Hiçbir müdahale yapılmadan önce
C
Yakınları geldikten sonra
D
Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
Soru 44
Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
B
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
C
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak
D
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Kendini üstün görmek
D
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru 46
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
O  
A
Demir yoluna
B
Kavşağa
C
Tali yola 
D
Köprüye
Soru 47
Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Geniş kavisle dönülmesi
B
Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
C
Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi
D
Dar kavisle dönülmesi
Soru 48
Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
1 - 2 - 3
B
3 - 2 - 1
C
2 - 1 - 3
D
3 - 1 - 2
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
A
Periyodik bakım kartı
B
Yağ değişim kartı
C
Araç tescil belgesi
D
Kasko poliçesi
Soru 50
Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
A
Karın boşluğuna
B
Omurgasına
C
Ayak tabanına
D
Omuzuna
Soru 51
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
A
Geç işareti
B
Yavaşlatma işareti
C
Hızlandırma işareti
D
Dur işareti
Soru 52
Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Solunum sisteminde
B
Dolaşım sisteminde
C
Sindirim sisteminde
D
Sinir sisteminde
Soru 53
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
A
B
C
D
Soru 54
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini
B
Alternatörün şarj etmediğini
C
Emniyet kemerinin takılmadığını
D
Motor yağ basıncının düştüğünü
Soru 55
Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
B
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
C
Şekerli su içirilmeli
D
Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
Soru 56
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
A
Araçların takip mesafesine uyması
B
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
C
3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
D
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması
Soru 57
Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A
Aşırı hareketli ve uyumlu olma
B
Reflekslerinde zayıflama
C
Manevra kabiliyetinde artma
D
Dinç ve zinde olma
Soru 58
Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?
A
B
C
D
Soru 59
Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
B
3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
C
3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
D
1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.
Soru 60
Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Motordaki yağ seviyesi
B
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
C
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
D
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
Son
Geri dön

Paylaş !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.