24 Ağustos 2013 Ehliyet sınavı soruları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama : 5,00 )
Loading...

24 kasım 2013 yılında ehliyet sınavında çıkmış sorular aşağıdadır. Daha önceki sınavlarda çıkmış soruları çözmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Sizlere online sınav çözebileceğiniz bir platform hazırlayarak başarı seviyenizi ölçmenize ve sınava hazırlanmanıza yardımcı olacaktır. Ehliyet sınavı soruları, Ehliyet sınavında çıkmış sorular.

24 Ağustos 2013 Ehliyet sınavı soruları

Test Bitti
%%SCORE%%Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%Yanlış
%%PERCENTAGE%%Derece
Tekrar Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
A
I, II ve III
B
 I ve II
C
II ve III 
D
Yalnız I 
Soru 2
I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
Yalnız I 
B
 I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III 
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Elektrikli koltuk
B
Alaşımlı jant 
C
Açılabilir tavan 
D
Hava yastığı
Soru 4
Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?
A
B
C
D
Soru 5
• Geçici hafıza kaybı • Burundan kan gelmesi • Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Omurga
B
Göğüs
C
Baş
D
Karın
Soru 6
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A
1 numaralı araca yol vermeli
B
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
C
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
U dönüşü yapmalı
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
A
 Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
B
Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
C
Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
D
Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
Soru 8
Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 
A
 İki yönlü kara yolu olduğu
B
Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
C
Diğer şeride geçilemeyeceği
D
Öndeki aracın geçilebileceği
Soru 9
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
B
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
C
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
D
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
B
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
C
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
D
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
Soru 11
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Tehlikeli eğim
B
Gabari
C
Viraj
D
Platform 
Soru 12
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
B
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
C
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Soru 13
I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
Yalnız I
B
I ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A
B
C
D
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A
Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
B
Yağlama sisteminin görev yapamaması
C
Motor rölanti devrinin yüksek olması
D
Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
Soru 16
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
Trafik görevlisi olmak
B
Sakin ve tedbirli olmak
C
Sağlık personeli olmak
D
İyi bir sürücü olmak
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
A
Hava filtresi kontrolü
B
Yağ seviyesi kontrolü
C
Yağ kaçağı kontrolü
D
Yağ rengi kontrolü
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
B
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
C
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
D
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
Soru 19
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
B
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
C
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
D
Sadece para cezası verilir.
Soru 20
Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A
B
C
D
Soru 21
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Kanayan yere merhem sürülmesi
B
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
C
Sıcak su ile yıkanması
D
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Soru 22
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Sis ışıklarını
B
Acil uyarı ışıklarını
C
Uzağı gösteren ışıkları
D
Yakını gösteren ışıkları
Soru 23
Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
 Kalbi duran
B
Kalbi düzensiz çalışan
C
Solunum sayısı azalan
D
Solunumu düzensiz olan
Soru 24
Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.
Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
A
Antifriz
B
Asit
C
Saf su
D
Motor yağı
Soru 25
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Bencil olmayan
B
Hoş görülü 
C
Asabi
D
Saygılı
Soru 26
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
 
A
Okul geçidine
B
Gençlik kampına
C
Alt veya üst geçitlere
D
Yürüyüş yoluna
Soru 27
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
A
Aynı
B
Daha büyük
C
Önemli değildir.
D
Daha küçük
Soru 28
Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Kuzey
B
Doğu
C
Güney
D
Batı
Soru 29
• Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması
Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Sürüş konforunun artması
B
Aracın fazla yakıt yakması
C
Trafik yoğunluğunun azalması
D
Çevre kirliliğinin azalması
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?
A
Motor freni
B
Kompresyon freni
C
Egzoz freni 
D
El freni 
Soru 31
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş yolu 
B
Geçiş üstünlüğü
C
Geçiş hakkı
D
Geçiş kolaylığı 
Soru 32
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Otomobil
B
Kamyon 
C
Otobüs
D
Kamyonet
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
A
Baş-çene pozisyonu verilmesi
B
Dilin geriye kaçması
C
Çenenin kasılması
D
Vücudun kasılması
Soru 34
I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III 
D
Yalnız I 
Soru 35
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
A
ehliyet
B
ehliyet
C
ehliyet
D
ehliyet
Soru 36
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Trafik kuralına uymadığı
B
Çok tecrübeli olduğu
C
Çok dikkatli olduğu
D
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
Soru 37
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
B
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
C
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
D
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
Soru 38
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
A
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
B
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
C
 Tıbbi yardım istenmesi
D
Yaralının hemen hastaneye taşınması
Soru 39
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BakDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Dinle - Hisset
B
Dinle
C
Bak
D
Hisset
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
A
B
C
D
Soru 41
Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi
A
1 - 4 - 2 - 3
B
1 - 2 - 3 - 4 
C
2 - 4 - 1 - 3 
D
4 - 2 - 1 - 3
Soru 42
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Dolaşım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Sinir sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 43
Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
A
Jantların
B
Farların
C
Araç lastiklerinin
D
Aynaların
Soru 44
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
B
Durmadan dikkatli geçmeli
C
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
D
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?
A
Kilometre saati
B
El freni çekili ikaz ışığı
C
Kontak anahtarı
D
Hava yastığı ikaz ışığı
Soru 46
Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
A
Hizasında
B
Üzerinde
C
Ortasında
D
Altında
Soru 47
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Vücut sıcaklığını düşürmek
B
Sindirime yardımcı olmak
C
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
D
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
Soru 48
Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?  
A
Emme zamanı
B
Ateşleme zamanı
C
Sıkıştırma zamanı
D
Egzoz zamanı
Soru 49
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
İçişleri Bakanlığı
B
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
C
Sağlık Bakanlığı
D
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Soru 50
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 51
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
 
A
70 metreden sonra park alanı olduğunu
B
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
C
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
D
70 metreden sonra yolun daralacağını
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Aşırı dozda alkol alımı
B
Bayılma
C
Beyin kanaması
D
Yüzün kızarması
Soru 53
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
B
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
C
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
D
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
Soru 54
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?
A
3
B
2
C
1
D
1 ve 3
Soru 55
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Oturtularak atelle tespit edilir.
B
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
C
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
D
Üzerine bastırılarak yürütülür.
Soru 56
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Aracını yavaşlatması
B
Takip mesafesini azaltması
C
O bölgeden dikkatli geçmesi
D
Yolu kontrol etmesi
Soru 57
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gabarinin aşılması
B
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
C
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D
Araç dengesinin korunması
Soru 58
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
B
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
C
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
D
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
Soru 59
Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Koltuk ferdi kaza sigortası
B
Aracın bakımı
C
Kasko sigortası
D
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Soru 60
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
 
A
15 
B
20
C
D
10 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
Son
Geri dön

Paylaş !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.