24 Ağustos 2013 Ehliyet sınavı soruları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama : 5,00 )
Loading...

24 kasım 2013 yılında ehliyet sınavında çıkmış sorular aşağıdadır. Daha önceki sınavlarda çıkmış soruları çözmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Sizlere online sınav çözebileceğiniz bir platform hazırlayarak başarı seviyenizi ölçmenize ve sınava hazırlanmanıza yardımcı olacaktır. Ehliyet sınavı soruları, Ehliyet sınavında çıkmış sorular.

24 Ağustos 2013 Ehliyet sınavı soruları

Test Bitti
%%SCORE%%Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%Yanlış
%%PERCENTAGE%%Derece
Tekrar Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
A
B
C
D
Soru 2
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
A
ehliyet
B
ehliyet
C
ehliyet
D
ehliyet
Soru 3
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Tehlikeli eğim
B
Platform 
C
Viraj
D
Gabari
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?
A
El freni çekili ikaz ışığı
B
Hava yastığı ikaz ışığı
C
Kilometre saati
D
Kontak anahtarı
Soru 5
Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Solunum sayısı azalan
B
Kalbi düzensiz çalışan
C
 Kalbi duran
D
Solunumu düzensiz olan
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
B
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
C
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
D
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
Soru 7
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
A
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
B
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
C
 Tıbbi yardım istenmesi
D
Yaralının hemen hastaneye taşınması
Soru 8
I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
I, II ve III
B
I ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 9
Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
A
Aynaların
B
Jantların
C
Farların
D
Araç lastiklerinin
Soru 10
I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
I, II ve III
B
II ve III 
C
Yalnız I 
D
 I ve II
Soru 11
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Trafik kuralına uymadığı
B
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
C
Çok tecrübeli olduğu
D
Çok dikkatli olduğu
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
A
Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
B
 Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
C
Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
D
Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
Soru 13
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
B
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
C
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
D
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
Soru 14
• Geçici hafıza kaybı • Burundan kan gelmesi • Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Baş
B
Omurga
C
Göğüs
D
Karın
Soru 15
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Otomobil
B
Otobüs
C
Kamyon 
D
Kamyonet
Soru 16
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
C
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
D
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
A
Dilin geriye kaçması
B
Baş-çene pozisyonu verilmesi
C
Çenenin kasılması
D
Vücudun kasılması
Soru 18
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Acil uyarı ışıklarını
B
Uzağı gösteren ışıkları
C
Sis ışıklarını
D
Yakını gösteren ışıkları
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
B
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
C
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
D
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
Soru 20
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Yolu kontrol etmesi
B
Aracını yavaşlatması
C
Takip mesafesini azaltması
D
O bölgeden dikkatli geçmesi
Soru 21
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Vücut sıcaklığını düşürmek
B
Sindirime yardımcı olmak
C
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru 22
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
B
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
C
Üzerine bastırılarak yürütülür.
D
Oturtularak atelle tespit edilir.
Soru 23
Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
A
Hizasında
B
Altında
C
Üzerinde
D
Ortasında
Soru 24
Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?  
A
Emme zamanı
B
Egzoz zamanı
C
Sıkıştırma zamanı
D
Ateşleme zamanı
Soru 25
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
B
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
C
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
D
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
Soru 26
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
B
Kanayan yere merhem sürülmesi
C
Sıcak su ile yıkanması
D
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
Soru 27
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
 
A
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
B
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
C
70 metreden sonra park alanı olduğunu
D
70 metreden sonra yolun daralacağını
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Aşırı dozda alkol alımı
B
Bayılma
C
Beyin kanaması
D
Yüzün kızarması
Soru 29
Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?
A
B
C
D
Soru 30
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
B
U dönüşü yapmalı
C
1 numaralı araca yol vermeli
D
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 31
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
B
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
C
Gabarinin aşılması
D
Araç dengesinin korunması
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
B
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
C
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
D
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
Soru 33
Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi
A
4 - 2 - 1 - 3
B
1 - 2 - 3 - 4 
C
1 - 4 - 2 - 3
D
2 - 4 - 1 - 3 
Soru 34
Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 
A
Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
B
Öndeki aracın geçilebileceği
C
Diğer şeride geçilemeyeceği
D
 İki yönlü kara yolu olduğu
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
A
Yağ kaçağı kontrolü
B
Yağ seviyesi kontrolü
C
Yağ rengi kontrolü
D
Hava filtresi kontrolü
Soru 36
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BakDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Dinle - Hisset
B
Dinle
C
Hisset
D
Bak
Soru 37
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş üstünlüğü
B
Geçiş hakkı
C
Geçiş kolaylığı 
D
Geçiş yolu 
Soru 38
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
B
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
C
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Soru 39
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
Soru 40
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
B
Sadece para cezası verilir.
C
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
D
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
Soru 41
- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
A
Yalnız I 
B
II ve III 
C
 I ve II
D
I, II ve III
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A
B
C
D
Soru 43
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
İçişleri Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
D
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Hava yastığı
B
Alaşımlı jant 
C
Elektrikli koltuk
D
Açılabilir tavan 
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?
A
Motor freni
B
Egzoz freni 
C
El freni 
D
Kompresyon freni
Soru 46
Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Koltuk ferdi kaza sigortası
B
Kasko sigortası
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
D
Aracın bakımı
Soru 47
Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.
Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
A
Saf su
B
Asit
C
Motor yağı
D
Antifriz
Soru 48
Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A
B
C
D
Soru 49
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
A
Daha büyük
B
Önemli değildir.
C
Daha küçük
D
Aynı
Soru 50
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
 
A
Alt veya üst geçitlere
B
Yürüyüş yoluna
C
Okul geçidine
D
Gençlik kampına
Soru 51
• Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması
Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Sürüş konforunun artması
B
Aracın fazla yakıt yakması
C
Çevre kirliliğinin azalması
D
Trafik yoğunluğunun azalması
Soru 52
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
Sağlık personeli olmak
B
Sakin ve tedbirli olmak
C
İyi bir sürücü olmak
D
Trafik görevlisi olmak
Soru 53
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?
A
2
B
3
C
1
D
1 ve 3
Soru 54
I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
A
I ve II
B
II ve III 
C
I, II ve III
D
Yalnız I 
Soru 55
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A
Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
B
Yağlama sisteminin görev yapamaması
C
Motor rölanti devrinin yüksek olması
D
Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
Soru 56
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 57
Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Doğu
B
Güney
C
Kuzey
D
Batı
Soru 58
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Sindirim sistemi
B
Solunum sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 59
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
 
A
20
B
15 
C
D
10 
Soru 60
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Asabi
B
Saygılı
C
Bencil olmayan
D
Hoş görülü 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
Son
Geri dön

Paylaş !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.