2 Kasım 2013 Ehliyet sınavı soruları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama : 5,00 )
Loading...

2 kasım tarihinde MEB tarafından düzenlenen ehliyet sınav soruları aşağıdaki gibidir. Ehliyet sınavında çıkmış soruları çözmeniz sizi sınava oldukça iyi hazırlayacak başarınıza yardımcı olacaktır. Aşağıdaki ehliyet sınavında çıkmış soruları sınav öncesinde çözerek sınava hazırlanma durumunuzu görebilirsiniz.

Bildiğiniz üzere çıkmış sınav soruları bir sonraki sınav da çıkma olasılığı yüksek sorulardır. Sınav sonucunda üst alanda sınav başarınızı görebilirsiniz. Ehliyet soruları, Ehliyet sınavında çıkmış sorular.

2 Kasım 2013 Ehliyet sınavı soruları

Test Bitti
%%SCORE%%Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%Yanlış
%%PERCENTAGE%%Derece
Tekrar Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A
Sürücü
B
Şoför 
C
İşleten 
D
Araç sahibi
Soru 2
I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
 I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III 
D
Yalnız I 
Soru 3
Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Trafikten men
B
Başkasına devir etme şartı
C
Hurdaya ayırma
D
Sürücüsüne ağır hapis
Soru 4
Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Beyin kanaması riski artar.
B
 Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
C
Atardamarlardan nabız hissedilemez.
D
 Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
Soru 5
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
A
30
B
50
C
40
D
20
Soru 6
Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Egzoz susturucusunun delinmesine
B
Motor parçalarının zarar görmesine
C
Lastik hava basınçlarının düşmesine
D
El freninin daha iyi tutmasına
Soru 7
Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A
Batı-Doğu
B
Kuzeybatı-Güneydoğu
C
Kuzey-Güney
D
Kuzeydoğu-Kuzeybatı
Soru 8
Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
A
155
B
110
C
112
D
156
Soru 9
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatış
B
Yarı oturuş
C
Yüzüstü yatış
D
Yan yatış
Soru 10
I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 11
Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A
Buji kıvılcımı ile
B
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
C
Dışarıdan ısıtılarak
D
Elektrik motoru ile
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A
Uyluk kemiği
B
Kaburga kemiği 
C
Kaval kemiği
D
Pazı kemiği 
Soru 13
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
Ambulansın ana yolda olması
B
Otomobilin tali yolda olması
C
Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması
D
Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
B
Yakıt deposunun dolu olması
C
Bujilerin ayarsız olması
D
Aracın hızlı sürülmesi
Soru 15
Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
A
6
B
2
C
4
D
3
Soru 16
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
A
Asgari (en az) hız sınırını
B
Işıklara 50 m kaldığını
C
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
D
Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru 17
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
 Bilinci yerinde olmayan
B
Solunum yolu zehirlenmesi olan
C
 Ayak kemiğinde kırık olan
D
Açık karın yarası olan
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
B
Kurallara uymaya özen göstermek
C
Başkalarının haklarına saygı göstermek
D
Hırslı ve kızgın olmamak
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
Yolcu indirirken beklemek
B
Görevlilerce verilen emirle durmak
C
Kırmızı ışık yanarken beklemek
D
5 dakikadan fazla beklemek
Soru 20
Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
A
Sigorta tablası
B
Gösterge paneli
C
Başlık
D
Kabin
Soru 21
Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Reflekslerin kaybolması
B
Bilinç kaybı olması
C
Sesli uyaranlara tepki vermemesi
D
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
Soru 22
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
A
B
C
D
Soru 23
Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
B
Jandarma Genel Komutanlığı
C
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
D
İl Özel İdareleri
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?
A
Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
B
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
C
Kanamanın sızıntı şeklinde olması
D
Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
Soru 25
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
A
En sağ şeritte
B
En sol şeritte
C
Orta şeritte
D
Bankette
Soru 26
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
B
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
C
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
D
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
Soru 27
Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
A
Trafikten süresiz men
B
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
C
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
D
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
Soru 28
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Şerit değiştirmesi
B
Hızını azaltması
C
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
D
Hızını artırması
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
A
Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
B
Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
C
Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
D
Eklemde morarma ve şişlik
Soru 30
I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
B
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
C
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
D
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
Soru 32
Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A
Sürülecek araç başkasına aitse
B
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
C
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
D
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
Soru 33
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
A
Kamyonet
B
At arabası
C
Motosiklet
D
Otomobil
Soru 34
Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
B
Arkadan gelen araçlara yol vermek
C
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
D
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır? Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
A
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
B
Kaburgalarında kırık olanlar
C
Açık göğüs yaralanması olanlar
D
Kalça kemiğinde kırık olanlar
Soru 36
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
A
Hızını artırmalı
B
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
C
Hızını azaltmalı
D
Geriye dönmeli
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
A
Emniyet kemeri
B
Panoramik cam
C
Hidrolik direksiyon
D
Açılabilir tavan
Soru 38
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Organ
B
Hücre
C
Sistem 
D
Destek doku
Soru 39
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Başı sıcak su ile yıkanır.
B
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
C
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
D
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A
Marş motoru
B
Otomatik klima
C
Akü
D
Silecek motoru
Soru 41
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Harekete hazırlanmasını
B
Motoru durdurmasını
C
Geri dönmesini
D
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
Soru 42
Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
B
Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
C
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
D
Yarayı temiz pamukla kapatmak
Soru 43
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
Dönüş ışıklarını yakarak
B
Acil uyarı ışıklarını yakarak
C
Birkaç defa selektör yaparak
D
Birkaç defa korna çalarak
Soru 44
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Yakıt göstergesi
B
Hız göstergesi
C
Hava filtresi
D
Sinyal ampulü
Soru 45
• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
A
Otobüs
B
Otomobil
C
Kamyon
D
Lastik tekerlekli traktör
Soru 46
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?

I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 47
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A
Koma
B
Şok
C
Zehirlenme
D
Hâlsizlik 
Soru 48
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
A
Kamyon
B
Otomobil
C
Motosiklet
D
Otobüs
Soru 49
Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.
Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
A
Akü elektroliti
B
Antifriz
C
Motor yağı
D
Fren hidroliği
Soru 50
Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması
B
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
C
 Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
D
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması
Soru 51
Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü gerilimi düşüktür.
B
Flaşör arızalıdır.
C
Geri vites müşiri arızalıdır.
D
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
Soru 52
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Kutup başları gevşetilmeli
B
Saf su ilave edilmeli
C
Hava filtresi değiştirilmeli
D
Asit ilave edilmeli
Soru 53
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Azami ağırlığı az olan, diğerine
B
Şeridi daralmış olan, diğerine
C
Otomobil, otobüse
D
Otobüs, otomobile
Soru 54
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?
A
B
C
D
Soru 55
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
A
2 ve 4
B
Yalnız 1 
C
Yalnız 2
D
1 ve 3 
Soru 56
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A
Ehli hayvanlar giremez.
B
Vahşi hayvanlar giremez.
C
Ehli hayvanlar geçebilir.
D
Vahşi hayvanlar geçebilir
Soru 57
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
B
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
C
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
D
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
Soru 58

Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kanamanın kontrol edilmesi
B
Kırık kontrolünün yapılması
C
Hava yolu açıklığının sağlanması
D
Şok pozisyonunun verilmesi
Soru 59
"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
yol kusuru
B
kusuru paylaştırma
C
tali kusur
D
asli kusur
Soru 60
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Yağ filtresi
B
Polen filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Ekran filtresi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
Son
Geri dön

Paylaş !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.