2 Kasım 2013 Ehliyet sınavı soruları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama : 5,00 )
Loading...

2 kasım tarihinde MEB tarafından düzenlenen ehliyet sınav soruları aşağıdaki gibidir. Ehliyet sınavında çıkmış soruları çözmeniz sizi sınava oldukça iyi hazırlayacak başarınıza yardımcı olacaktır. Aşağıdaki ehliyet sınavında çıkmış soruları sınav öncesinde çözerek sınava hazırlanma durumunuzu görebilirsiniz.

Bildiğiniz üzere çıkmış sınav soruları bir sonraki sınav da çıkma olasılığı yüksek sorulardır. Sınav sonucunda üst alanda sınav başarınızı görebilirsiniz. Ehliyet soruları, Ehliyet sınavında çıkmış sorular.

2 Kasım 2013 Ehliyet sınavı soruları

Test Bitti
%%SCORE%%Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%Yanlış
%%PERCENTAGE%%Derece
Tekrar Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A
Uyluk kemiği
B
Kaburga kemiği 
C
Kaval kemiği
D
Pazı kemiği 
Soru 3
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
Dönüş ışıklarını yakarak
B
Acil uyarı ışıklarını yakarak
C
Birkaç defa korna çalarak
D
Birkaç defa selektör yaparak
Soru 4
Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?
A
 Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
B
 Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
C
Beyin kanaması riski artar.
D
Atardamarlardan nabız hissedilemez.
Soru 5

Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kanamanın kontrol edilmesi
B
Şok pozisyonunun verilmesi
C
Hava yolu açıklığının sağlanması
D
Kırık kontrolünün yapılması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
A
Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
B
Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
C
Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
D
Eklemde morarma ve şişlik
Soru 7
Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
 Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
B
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması
C
Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması
D
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
Soru 8
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Asit ilave edilmeli
B
Saf su ilave edilmeli
C
Hava filtresi değiştirilmeli
D
Kutup başları gevşetilmeli
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A
Marş motoru
B
Akü
C
Otomatik klima
D
Silecek motoru
Soru 10
Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motor parçalarının zarar görmesine
B
Egzoz susturucusunun delinmesine
C
Lastik hava basınçlarının düşmesine
D
El freninin daha iyi tutmasına
Soru 11
Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Geri vites müşiri arızalıdır.
B
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
C
Akü gerilimi düşüktür.
D
Flaşör arızalıdır.
Soru 12
Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
A
Trafikten süresiz men
B
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
C
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
D
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
Soru 13
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
A
2 ve 4
B
Yalnız 1 
C
Yalnız 2
D
1 ve 3 
Soru 14
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A
Hâlsizlik 
B
Zehirlenme
C
Koma
D
Şok
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?
A
Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
B
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
C
Kanamanın sızıntı şeklinde olması
D
Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
Soru 16
Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A
Araç sahibi
B
Şoför 
C
İşleten 
D
Sürücü
Soru 17
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
A
B
C
D
Soru 18
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
A
Işıklara 50 m kaldığını
B
Azami (en yüksek) hız sınırını
C
Asgari (en az) hız sınırını
D
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Yakıt filtresi
B
Yağ filtresi
C
Polen filtresi
D
Ekran filtresi
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
B
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
C
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
D
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
Soru 21
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
B
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C
Başı sıcak su ile yıkanır.
D
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
Soru 22
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
A
Kamyon
B
Otobüs
C
Otomobil
D
Motosiklet
Soru 23
Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsüne ağır hapis
B
Trafikten men
C
Hurdaya ayırma
D
Başkasına devir etme şartı
Soru 24
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
B
Harekete hazırlanmasını
C
Geri dönmesini
D
Motoru durdurmasını
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
A
Panoramik cam
B
Emniyet kemeri
C
Hidrolik direksiyon
D
Açılabilir tavan
Soru 26
"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
kusuru paylaştırma
B
asli kusur
C
tali kusur
D
yol kusuru
Soru 27
Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A
Kuzey-Güney
B
Batı-Doğu
C
Kuzeydoğu-Kuzeybatı
D
Kuzeybatı-Güneydoğu
Soru 28
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?
A
B
C
D
Soru 29
Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
A
110
B
112
C
155
D
156
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır? Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
A
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
B
Kaburgalarında kırık olanlar
C
Kalça kemiğinde kırık olanlar
D
Açık göğüs yaralanması olanlar
Soru 31
I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
II ve III 
B
 I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I 
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Başkalarının haklarına saygı göstermek
B
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
C
Hırslı ve kızgın olmamak
D
Kurallara uymaya özen göstermek
Soru 33
Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
A
3
B
2
C
4
D
6
Soru 34
Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A
Elektrik motoru ile
B
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
C
Dışarıdan ısıtılarak
D
Buji kıvılcımı ile
Soru 35
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?

I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 36
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
B
Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması
C
Ambulansın ana yolda olması
D
Otomobilin tali yolda olması
Soru 37
Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
B
Sürülecek araç başkasına aitse
C
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
D
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
Soru 38
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
B
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
C
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
D
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
Soru 39
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
 Bilinci yerinde olmayan
B
 Ayak kemiğinde kırık olan
C
Solunum yolu zehirlenmesi olan
D
Açık karın yarası olan
Soru 40
Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
A
Sigorta tablası
B
Başlık
C
Kabin
D
Gösterge paneli
Soru 41
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
A
En sağ şeritte
B
En sol şeritte
C
Orta şeritte
D
Bankette
Soru 42
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
A
30
B
50
C
40
D
20
Soru 43
Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarayı temiz pamukla kapatmak
B
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
C
Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
D
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
Soru 44
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
A
Kamyonet
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
At arabası
Soru 45
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
B
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
C
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
D
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
Soru 46
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yüzüstü yatış
B
Yan yatış
C
Yarı oturuş
D
Sırtüstü yatış
Soru 47
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Destek doku
B
Organ
C
Hücre
D
Sistem 
Soru 48
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A
Ehli hayvanlar giremez.
B
Ehli hayvanlar geçebilir.
C
Vahşi hayvanlar geçebilir
D
Vahşi hayvanlar giremez.
Soru 49
I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 50
• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lastik tekerlekli traktör
B
Otomobil
C
Kamyon
D
Otobüs
Soru 51
Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A
Yakıt deposunun dolu olması
B
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
C
Bujilerin ayarsız olması
D
Aracın hızlı sürülmesi
Soru 52
Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
İl Özel İdareleri
B
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
C
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
D
Jandarma Genel Komutanlığı
Soru 53
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otobüs, otomobile
B
Otomobil, otobüse
C
Şeridi daralmış olan, diğerine
D
Azami ağırlığı az olan, diğerine
Soru 54
Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sesli uyaranlara tepki vermemesi
B
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
C
Reflekslerin kaybolması
D
Bilinç kaybı olması
Soru 55
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Hızını artırması
B
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
C
Şerit değiştirmesi
D
Hızını azaltması
Soru 56
Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
B
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
C
Arkadan gelen araçlara yol vermek
D
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
Soru 57
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
A
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
B
Geriye dönmeli
C
Hızını azaltmalı
D
Hızını artırmalı
Soru 58
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Yakıt göstergesi
B
Hava filtresi
C
Hız göstergesi
D
Sinyal ampulü
Soru 59
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
Yolcu indirirken beklemek
B
5 dakikadan fazla beklemek
C
Görevlilerce verilen emirle durmak
D
Kırmızı ışık yanarken beklemek
Soru 60
Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.
Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
A
Antifriz
B
Akü elektroliti
C
Fren hidroliği
D
Motor yağı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
Son
Geri dön

Paylaş !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.