17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama : 5,00 )
Loading...

2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen son ehliyet sınavı 17 Aralık 2016 tarihinde yapılmıştır. Ehliyet sınav soruları ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Ehliyet sınavına nasıl hazırlanmalıyım, Ehliyet sınavı soruları nelerdir gibi sorularınıza sitemizde bulunan ehliyet sınavı sayfasını ziyaret ediniz. Tüm sınavlarda olduğu gibi ehliyet sınavınada daha önceki yıllarda çıkmış soruları çözerek hazırlanmanız sizlere oldukça faydalı olacaktır.

Ehliyet sınav sorularının tamamı için tıklayınız.

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

Test Bitti
%%SCORE%%Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%Yanlış
%%PERCENTAGE%%Derece
Tekrar Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların
B
Trafikteki görevli sayısının
C
Trafik kazalarının
D
Trafik işaret levhalarının
Soru 2
Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?
A
Rentek manevrası
B
Heimlich manevrası
C
İtfaiyeci yöntemi
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 3
Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
A
Aşırı tepki göstermeye
B
İnatlaşmaya
C
Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
D
Kaba ve saldırgan davranmaya
Soru 4
“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
A
B
C
D
Soru 5
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
B
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
Soru 6
Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?
A
Geçiş yolu
B
Şerit
C
Bağlantı yolu
D
Banket
Soru 7
Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mizaç
B
Konuşma üslubu
C
Beden dili
D
Trafik adabı
Soru 8
Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?
A
Empati düzeyi yüksek
B
Bencil
C
Görgü seviyesi düşük
D
Sorumsuz
Soru 9
I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 10
Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kazazedenin yalnız bırakılması
B
Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması
C
Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi
D
Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
Soru 11
Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şaft
B
Kavrama
C
Volan
D
Amortisör
Soru 12
I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?
A
I ve II
B
II ve III
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?
A
Saf su
B
Antifriz
C
Asit
D
Yağ
Soru 14
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A
9
B
7
C
8
D
6
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi
B
Fiziksel hareketinin artırılması
C
Yarı oturur pozisyon verilmesi
D
Hava yolu açıklığının sağlanması
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?
A
Akü elektroliti
B
Motor yağı
C
Fren hidroliği
D
Antifriz
Soru 17
Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
B
C
D
Soru 18
Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?
A
Sürekli kornaya basması
B
Bencil davranması
C
Hoşgörülü olması
D
Aşırı stres yapması
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
B
Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
C
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
D
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Soru 20
Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?
A
Araçlarında bir gözcü bulundurarak
B
Seyyar tepe lambası taktırara
C
Sesli ve ışıklı işaretler vererek
D
Eskort eşliğinde
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
A
Trafik görevlisi
B
Trafik ışıkları
C
Trafik levhaları
D
Yer işaretlemeleri
Soru 22
Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Öndeki aracın geç işaretine uymalı
B
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
C
Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
D
Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli
Soru 23
Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
A
Motorin
B
LPG
C
Benzin
D
Biyodizel
Soru 24
I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması
II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması
III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
Soru 25
Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?
A
Asgari (en az) 50 km/saat hızla gitmeli
B
Öndeki araçla arasında 50 metre mesafe bırakmalı
C
50 metre sonra durmalı
D
Azami (en fazla) 50 km/saat hızla gitmeli
Soru 26
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
Motosiklet giremez
B
Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol
C
Taşıt giremez
D
Taşıt trafiğine kapalı yol
Soru 27
I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 28
Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması
B
Karşısındaki kişiye saygı duyması
C
Karşısındaki kişiyi suçlaması
D
Empati kurmaktan kaçınması
Soru 29
• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Yola devam edilmeli
B
Gözler ovuşturulmalı
C
Mola verilmeli
D
Baş dik tutulmaya çalışılmalı
Soru 30
Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

A
110
B
90
C
70
D
50
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
A
Kasko poliçesi
B
Yağ değişim kartı
C
Araç tescil belgesi
D
Periyodik bakım kartı
Soru 32
Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?
A
Dik oturuş
B
Yan yatış
C
Sırtüstü yatış
D
Baş geride yarı oturuş
Soru 33


Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?
A
Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa
B
Kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa
C
Uzuv kopması varsa
D
Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse
Soru 34
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

A
1
B
4
C
3
D
2
Soru 35
Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?
A
Parçalı yaralar
B
Kesik yaralar
C
Ezikli yaralar
D
Delici yaralar
Soru 36
Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

A
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
Hızını azaltmadan kavşağa girmeli
C
Dar bir kavisle dönmeli
D
Karşıya geçen yayaya yol vermeli
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?
A
B
C
D
Soru 38
I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?
A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 39
Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.

Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Marş motorunda
B
Akü şarj ikaz ışığının ampülünde
C
Soğutma fanında
D
Motor devir göstergesinde
Soru 40
Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?
A
Direksiyon hâkimiyetini
B
Sürüş konforunu
C
Trafik kazası riskini
D
Aracın yol üzerinde tutunmasını
Soru 41
• Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Trafik kazalarını azaltmanın
B
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın
C
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
D
Yaralıyı değerlendirmenin
Soru 42
“Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.”
Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?
A
Hareket sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 43
Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
A
Çevre
B
Çevre düzeni
C
Çevre koruma
D
Çevre hakkı
Soru 44
Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?
A
Alarm
B
Merkezi kilit
C
Hız sabitleyici
D
Hava yastığı
Soru 45
Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
donma
B
çıkık
C
burkulma
D
kırık
Soru 46
Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fren müşiri arızalıdır.
B
Distribütör arızalıdır.
C
Geri vites müşiri arızalıdır.
D
Flaşör arızalıdır.
Soru 47
Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.
Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?
A
Akü kutup başlarının sıkı olmasından
B
Akünün tam şarjlı olmasından
C
Hava filtresinin kirlenmesinden
D
Akünün boşalmasından
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?
A
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
B
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika süre ile kontrol edilmesi
C
Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi
D
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt üstü yatırılması
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?
A
Far ayarı
B
Buji ayarı
C
Rölanti ayarı
D
Avans ayarı
Soru 50
Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?
A
Sorumluluk
B
Hoşnutsuzluk
C
Bencillik
D
Hırçınlık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Paylaş !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.