11 Şubat 2017 Ehliyet Sınav Soruları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 Oy, Ortalama : 5,00 )
Loading...

2017 yılında milli eğitim bakanlığı tarafından düzenlenen ilk sınav 11 şubat 2017 tarihinde yapılmıştır. Ehliyet sınav soruları aşağıda mevcuttur. Ehliyet sınavında çıkmış soruları çözerek sınavlara hazırlanabilir durumunuzu görebilirsiniz.
2018 yılında düzenlenecek ehliyet sınav sorularıda 2017 yılında olduğu gibi e-sınav (elektronik sınav) ve teorik olarak yapılacaktır. Her iki sınavada teorik sınavlarda çıkmış soruları çözerek hazırlanabilirsiniz.

2018 ehliyet sınavı tarihleri ve e-sınav tarihlerini sitemizde bulabilirsiniz.

11 Şubat 2017 Ehliyet Sınavı Soruları

Test Bitti
%%SCORE%%Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%Yanlış
%%PERCENTAGE%%Derece
Tekrar Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
• Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?
A
U dönüşü yapma
B
Durma
C
Park etme
D
Geri gitme
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendini üstün görmek
B
Kendi kendine kurallar koymak
C
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
D
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru 3
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A
Araç uzunluğunun üç katı kadar
B
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
C
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
D
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
Soru 4
“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?
A
Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
B
Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak
C
Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak
D
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
Soru 5
Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Su kaybı
B
Oksijensizlik
C
Beslenme yetersizliği
D
Karbonmonoksit eksikliği
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
B
Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
C
Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
D
Tıbbi yardım istenmesi
Soru 7
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
B
Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
C
Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.
D
Motor yüksek devirde kullanılır.
Soru 8
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
B
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
C
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
D
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
Soru 9
I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?
A
II - I - III
B
III - I - II
C
II - III - I
D
III - II - I
Soru 10
Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
A
Kazaya karışma olasılığının azalmasına
B
Kural ihlallerinin azalmasına
C
Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine
D
Direksiyon hâkimiyetinin artmasına
Soru 11
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Ada etrafında dönüleceğini
B
Dönel kavşak yaklaşımını
C
Sağa ve sola mecburi yönü
D
İleri ve sola mecburi yönü
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?
A
Güvenli sürüşün sağlanması
B
Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması
C
Fren mesafesinin artması
D
Aracın kontrol edilebilirliğinin artması
Soru 13
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Servis istasyonu
B
Akaryakıt istasyonu
C
Muayene istasyonu
D
Araç tartı istasyonu
Soru 14
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Öndeki aracı geçmesi
B
Aracının hızını azaltması
C
Yolu kontrol etmesi
D
Geçiş hakkını yayalara vermesi
Soru 15
Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
Hava kirliliğini
B
Gürültü kirliliğini
C
Su kirliliğini
D
Görüntü kirliliğini
Soru 16
Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?
A
Kasık
B
Boyun
C
Koltuk altı
D
Köprücük kemiği üzeri
Soru 17
Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?
A
alternatör
B
distribütör
C
amortisör
D
radyatör
Soru 18
Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez yola devam edilir.
B
Açık camlar varsa kapatılır.
C
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
D
Motorun devri artırılır.
Soru 19
Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
A
Empati
B
Öfke
C
Bastırma
D
Engellenme
Soru 20
Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A
Öfke duygusuna
B
Bencil davranmaya
C
Yardımlaşmaya
D
Aşırı tepki göstermeye
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
A
Yangın söndürme cihazı
B
Üçgen reflektör
C
Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası
D
İlk yardım çantası
Soru 22
Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?
A
Sabır
B
Aşırı tepki
C
İnatlaşma
D
Öfke
Soru 23
Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?
A
B
C
D
Soru 24
Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
A
Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması
B
Teknik değişiklik yaptırılması
C
Aracın yaralanmalı kazaya karışması
D
Hurdaya ayrılması
Soru 25
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A
B
C
D
Soru 26
Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
Yakıt filtresinin
B
Fren balatasının
C
Geri vites müşirinin
D
Polen filtresinin
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
B
Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
C
Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması
D
Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
Soru 28
I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I, II ve III.
D
Yalnız I
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
A
Hızına uygun şeritte gitmek
B
Geri gitmek
C
Zorunluluk dışında park etmek
D
Geriye dönmek
Soru 30
Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Baş-çene pozisyonu
B
Koma pozisyonu
C
Şok pozisyonu
D
Alt-çene pozisyonu
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
Bilinç seviyesinde azalma
B
Hızlı ve yüzeysel solunum
C
Kan basıncında yükselme
D
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
Soru 32
Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek
B
Akünün şarj olmasını sağlamak
C
Yakıt tüketimini azaltmak
D
Aracın dönüşlerini sağlamak
Soru 33
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Polen filtresi
B
Cam suyu antifrizi
C
Yaz lastiği
D
Kış lastiği
Soru 34
Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
2 - 3 - 1
B
1 - 3 - 2
C
3 - 2 - 1
D
1 - 2 - 3
Soru 35
I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
I, II ve III.
B
Yalnız I
C
II ve III.
D
I ve II.
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
A
Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
B
Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi
C
Kırıklara yerinde müdahale etmesi
D
Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
Soru 37
“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”
Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
A
B
C
D
Soru 38
I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 39
I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.
II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.

Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış, II. doğru
B
I. doğru, II. yanlış
C
Her ikisi de yanlış
D
Her ikisi de doğru
Soru 40
Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?
A
50
B
30
C
70
D
90
Soru 41
Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?
A
Fren
B
Soğutma
C
Yağlama
D
Yakıt
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
A
Böbrek
B
Akciğer
C
Pankreas
D
Mide
Soru 43
I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
A
II ve III
B
I ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 44
Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
20 Kalp masajı - 1 Suni solunum
B
40 Kalp masajı - 2 Suni solunum
C
10 Kalp masajı - 1 Suni solunum
D
30 Kalp masajı - 2 Suni solunum
Soru 45
Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?
A
Hidrolik yağı
B
Motor yağı
C
Antifriz
D
Akü elektroliti
Soru 46
Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
uzağı gösteren ışıkların
B
sis ışıklarının
C
park ışıklarının
D
yakını gösteren ışıkların
Soru 47
Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şok
B
Sara krizi
C
Hipertansiyon
D
Diyabet
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?
A
Nüfus hüviyet cüzdanı
B
Araç bakım kartı
C
Sürücü belgesi
D
Araç tescil belgesi
Soru 49
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?
A
B
C
D
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A
Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
B
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
C
Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
D
Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Paylaş !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.