10 Şubat Ehliyet Sınavı Deneme Soruları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama : 5,00 )
Loading...

Aşağıdaki Ehliyet deneme sınavı soruları yeni müfredata uygun hem yazılı hem e-sınava girecek adaylar için hazırlanmıştır. Hazırlanan soruları çözerek sınava hazırlanabilirsiniz. Sorular içerisinde diğer yıllarda çıkmış sorular ve çelişki yaratacak sorular vardır. Bu soruların yazılı ve elektronik sınavlarda da çıkma olasılığı vardır.

Ehliyet Deneme Sınavları
Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Sınavı Deneme Sınavı

Test Bitti
%%SCORE%%Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%Yanlış
%%PERCENTAGE%%Derece
Tekrar Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A
Eksi kutba bağlı olan kabloyu
B
Artı kutba bağlı olan kabloyu
C
Marş kablosunu
D
Şarj kablosunu
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına neden olabilir?
A
Araç deposundaki yakıtın az olması
B
Akünün tam şarj yapılması
C
Fren hidroliğinin az olması
D
Motor suyunun az oluşu
Soru 3
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kavrama
B
Volan
C
Şaft
D
Amortisör
Soru 4
İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Şok
B
Beyin kanaması
C
Ayakta olan kanamalar
D
Ayak bileğinin burkulması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A
Ölmüş olan
B
Ayağında kırık olan
C
Ağır kanamalı olan
D
Dirseğinde çıkık olan
Soru 6
Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
A
Özürlü sürücü yolu
B
Özürlü taşıtı giremez
C
Özürlü sürücüler için park yeri
D
Özürlü sürücüler çıkabilir
Soru 7
I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir.
II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 ceza uygulanır.
III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz.
IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A
II, III ve IV
B
I ve II
C
II ve III
D
Hepsi
Soru 8
Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
B
Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
C
Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
D
İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
Soru 9
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir
A
Tehlikeli eğim
B
Viraj
C
Platform
D
Gabari
Soru 10
1-Sürücü belgesi
2-Mali zorunluluk sigortası
3-Trafik belgesi
4-Geçerli egzoz muayenesi

Trafik polisinin istemesi halinde yukarıda verilenlerden hangisinin gösterilmesi zorunludur?
A
1,2
B
1,3
C
Hepsi
D
2,4
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
A
B
C
D
Soru 12
Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında,kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karnın ön üst kısmı
B
Kasık iç kısmı
C
Dizin ön üst kısmı
D
Bacak dış kısmı
Soru 13
Park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yanmayan lambanın flamanı kopmuştur.
B
Bujiler arızalıdır.
C
Alternatör arızalıdır.
D
Endüksiyon bobini arızalıdır.
Soru 14
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A
Topuktan kalçaya kadar
B
Dizden kalçaya kadar
C
Topuktan dize kadar
D
Topuktan koltuk altına kadar
Soru 15
Şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girmesi
B
Karşıya geçen yayaya yol vermesi
C
Dar kavisle dönmesi
D
Geniş kavisle dönmesi
Soru 16
Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?
A
Bilinç kaybının düzelmesini
B
Kalbin çalışmasını
C
Nefes vermesini
D
Nefes almasını
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi trafik bilgi işaretlerindendir?
A
B
C
D
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
A
B
C
D
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırı anlamına gelir?
A
B
C
D
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biridir?
A
Rot ayarı
B
Far ayarı
C
Rölanti ayarı
D
Fren ayarı
Soru 21
Öfke, kızgınlık ve hırs gibi duygular aşağıda verilenlerden hangisine neden olur?
A
Kaza riskinin artmasına
B
Stresin azalmasına
C
Sürücünün vakit kazanmasına
D
Trafiğin yoğunluğunun azalmasına
Soru 22
Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü, sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır.
Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır?
A
Sorumluluk
B
Yardımlaşma
C
Hoşgörü
D
Saygı
Soru 23
Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A
Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir
B
Geçişler dışında trafik sağdan akar
C
Sol şerit geçişlerde kullanılmalıdır
D
Araçlar sağdaki şeridi izlemelidir
Soru 24
Buzlanmış bir yolda sürücünün hangisini yapması uygun olur?
A
Takip mesafesine uyması
B
Takip mesafesini arttırması
C
Takip mesafesini azaltması
D
Ani fren yaparak durmaya çalışması
Soru 25
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yoluna yaklaşıldığını bildirir?
A
B
C
D
Soru 26
Kamyon çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır?
A
1 Ay
B
1 Yıl
C
6 Ay
D
3 Ay
Soru 27
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki aracı geçme yasağının sona erdiğini gösterir?
A
B
C
D
Soru 28
Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Rentek manevrası
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
Heimlich manevrası
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?
A
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
B
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
C
Derinin kuru ve ağrılı olması
D
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
Soru 30
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen yere hangi aktarma organı yazılmalıdır?
A
Kavrama
B
Aks
C
Vites kutusu
D
Şaft
Soru 31
Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır.
B
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir.
C
Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
D
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.
Soru 32
Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğünden
B
Belediye Başkanlığından
C
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulundan
D
Emniyet Genel Müdürlüğünden
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A
Aracın hızlı kullanılması
B
Park hâlinde aracın viteste bırakılması
C
Ani ve sert kalkış yapılması
D
Aracın yavaş kullanılması
Soru 34
Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A
Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olması sağlanır.
B
Yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılır.
C
Uzun tahta atellerle vücut tespit edilir.
D
Yaralıya dik oturur pozisyon verilir.
Soru 35
110 Km hızla giden bir aracın takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
60
B
70
C
50
D
55
Soru 36
Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
İhlaller alışkanlık haline gelmiştir
B
Saygıyı ön plana alan trafik algısı oluşmuştur
C
Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiştir
D
Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusudur
Soru 37
Şekilde verilen pozisyonun adı nedir?
A
Alt-çene pozisyonu
B
Şok pozisyonu
C
Koma pozisyonu
D
Baş-çene pozisyonu
Soru 38
Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?
A
40
B
50
C
Giremez
D
60
Soru 39
Monoküler(Tek gözü görmeyen) bir sürücü aşağıda verilen sürücü belgesi türlerinden hangisini alamaz?
A
M (Motorlu Bisiklet)
B
D1 (Minibüs)
C
B (Otomomobil)
D
A (Motosiklet)
Soru 40
Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Bariyer kapalı ise durulması
B
Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
C
Hızın azaltılması
D
Öndeki aracın geçilmesi
Soru 41
Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücülerde bundan etkilenerek kornaya basmaktadır.
Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Kornaya basmak trafiği hızlandırır
B
Sürücülerin sabırlı olduğunu gösterir
C
Kornaya basmak sinirleri gevşetir
D
Sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar
Soru 42
Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli
B
Geriye dönerek beklemeli
C
Işıklı trafik işaretine uymalı
D
Olduğu yerde hemen durmalı
Soru 43
Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir.
B
Etkili şekilde korna çalmalıdır.
C
Selektör yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.
D
Durup, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur?
A
Buji kablolarının gevşek olması
B
Akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi
C
Alternatörün arızalı olması
D
Yağ pompasının arızalı olması
Soru 45
Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A
Kalbi daha hızlı çalışana kadar
B
10 dakika
C
Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
D
15 dakika
Soru 46
Trafik sıkışıklığından dolayı aracıyla sürekli dur-kalk yapan ve bu durumdan bunalan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Aracı havalandırarak nefes egzersizi yapmalıdır
B
Boş şerit gördüğü an şerit değiştirmeli
C
Güvenlik şeridinden devam etmeli
D
Müziği sonuna kadar açmalıdır
Soru 47
Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan 'aracı' güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Kendine güvenmektedir
B
Araç kullanma noktasında tecrübelidir
C
Sorumluluk sahibidir
D
Yardımlaşmayı sever
Soru 48
I- Cam suyu
II- Motor suyu
III- Motor yağı
IV- Hidrolik yağı
Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir?
A
III ve IV
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 49
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
A
Yavaşla
B
Hızlan
C
Geç
D
Sağa yanaş ve dur
Soru 50
Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?
A
Şok durumundaki hastanın ayaklarını kaldırmak
B
Kırıklarda atel kullanmak
C
Solunum sistemi duran bir kişiye kalp masajı yapmak
D
Açık yaraya dikiş atmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Paylaş !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.