7 Ekim 2017 Ehliyet sınavı soruları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama : 5,00 )
Loading...

7 Ekim 2017 tarihinde yapılan ehliyet sınavına ait sorular aşağıdadır. Bu sınavda 1 soru iptal edildiğinden dolayı aşağıda 49 soru mevcuttur.

Ehliyet sınavı sorularını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz. Sınavda başarılı olabilmek için en az 35 ve üzeri soruya doğru cevap vermelisiniz. Teorik sınavdan başarılı olmadan direksiyon sınavına giremezsiniz. Ehliyet kursuna kayıt yaptırdıktan sonra 4 sınavdan başarısız olma hakkınız vardır. 4 sınavdada başarılı olamaz iseniz. Kursa tekrar kayıt yaptırmak zorundasınız. Bu nedenle ehliyet sınavında çıkmış soruları çözmek size büyük katkı sağlayacaktır.

Tüm Ehliyet sınavları, 2018 ehliyet sınavı

23 Aralık 2017 Ehliyet sınavı soruları

Test Bitti
%%SCORE%%Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%Yanlış
%%PERCENTAGE%%Derece
Tekrar Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
A
İnatlaşma
B
Öfke
C
Hoşgörü
D
Aşırı tepki
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Şekerli içecekler içirilmesi
B
El, kol ve bacaklarının bağlanması
C
Kilitlenmiş çenesinin zorla açılmaya çalışılması
D
Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi
Soru 3
Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Frenleme performansının artmasına
B
Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine
C
Lastik basıncının kendi kendine azalmasına
D
Aracın daha fazla yakıt tüketmesine
Soru 4
Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı dakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
öfke
B
sorumsuzluk
C
bencillik
D
empati
Soru 5
I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
A
I, II ve III.
B
Yalnız I
C
II ve III.
D
I ve III.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
B
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
C
Araçların tescil işlemlerini yapmak
D
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
Soru 7
Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Araç teknik muayenesinin
B
Servis bakımlarının
C
Kasko sigortasının
D
Mali sorumluluk sigortasının
Soru 8
Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yangın söndürme cihazı
B
Koruma başlığı
C
Çocuk bağlama sistemleri
D
Hız sınırlayıcı cihaz
Soru 9
I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
A
II, III ve IV.
B
I ve II.
C
I, III ve IV.
D
I, II, III ve IV.
Soru 10
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?
A
B
C
D
Soru 11
Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
A
Tahammülsüzlük
B
Saldırganlık
C
Feragat ve fedakârlık
D
Sabırsızlık
Soru 12
Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?
A
B
C
D
Soru 13
I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
II ve III.
B
I ve II.
C
Yalnız I
D
I, II ve III.
Soru 14
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
A
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
B
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
C
Trafik kurallarına riayet edilmesi
D
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Soru 15
Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?
A
Koltuk altı
B
Kasık
C
Köprücük kemiği üzeri
D
Şah damarı
Soru 16
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
20
B
40
C
30
D
50
Soru 17
Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A
Görmede netlik
B
Yüzeysel solunum
C
Yavaş nabız
D
Tokluk hissi
Soru 18
İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? YA)
A
Gerekli hâllerde durması
B
İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
C
Aracını sağ kenara yanaştırması
D
Varsa sığınma cebine girmesi
Soru 19
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?
A
2, 3 ve 4
B
Yalnız 3
C
1 ve 2
D
2 ve 3
Soru 20
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

A
Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
B
Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
C
Önündeki aracı geçmeli
D
Hızını artırmalı
Soru 21
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
110
B
90
C
100
D
80
Soru 22
Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?
A
Termostatın
B
Fan müşirinin
C
Klima kompresörünün
D
Fan sigortasının
Soru 23
I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış, II. doğru
B
I. doğru, II. yanlış
C
Her ikisi de yanlış
D
Her ikisi de doğru
Soru 24
Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?
A
Sadece arızalı araçların çekileceğini
B
Yol yardımını
C
Park yapan aracın çekileceğini
D
Aracın servise götürüleceğini
Soru 25
Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
A
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
B
Heimlich manevrası
C
Rentek manevrası
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 26
Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
B
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
C
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
D
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
Soru 27
I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
A
I ve IV.
B
II, III ve IV.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 28
Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
B
6 ay hapis cezası verilir.
C
İdari para cezası verilir.
D
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.
Soru 29
Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
A
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
B
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış
C
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
D
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
Soru 30
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?
A
B
C
D
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Zırhlı taşıt
B
Kamu hizmeti taşıtı
C
Organ nakil araçları
D
Umum servis araçları
Soru 32
Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Yağ ömrünün artmasına
B
Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine
C
Yakıt tüketiminin azalmasına
D
Bakım masrafının azalmasına
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Empati kurmaktan kaçınmak
B
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
C
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
D
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
Soru 34
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
A
Sis ışıkları
B
Acil uyarı ışıkları
C
Uzağı gösteren ışıklar
D
Yakını gösteren ışıklar
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?
A
Tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak
B
Virajda dış tekerleğin iç tekerlekten fazla dönmesini sağlamak
C
Yakıt tasarrufu sağlamak
D
Şafttan gelen torku artırarak akslara iletmek
Soru 36
Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

A
Yalnız 3
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1 ve 3
Soru 37
Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
A
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
B
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
C
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
D
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Trafik cezalarının fazlalaştırılması
B
Motor gücü yüksek araç kullanılması
C
Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
D
Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A
Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması
B
Dere yataklarından kum alınması
C
Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması
D
Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması
Soru 40
I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
I ve III.
B
I, II ve III.
C
I ve II.
D
II ve III.
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Lastik hava basıncının düşmesi
B
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
C
Debriyaj balatasının eskimesi
D
Aracın uygun olmayan devirde kullanılması
Soru 42
Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
A
Ada
B
Ayırıcı
C
Şerit
D
Banket
Soru 43
Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
B
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
C
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
D
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
Soru 44
Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.
Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
B
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
C
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek
D
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
Soru 45
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
1 - 2 - 4 - 3
B
3 - 1 - 2 - 4
C
2 - 3 - 4 - 1
D
2 - 1 - 3 - 4
Soru 46
Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
A
Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
B
Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.
C
Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.
D
Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
Soru 47
Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

A
Üst kol kemiği kırığı
B
Ön kol kemiği kırığı
C
Köprücük kemiği kırığı
D
Omurga kırığı
Soru 48
Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
A
Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
B
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
C
Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını
D
Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
Soru 49
Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
A
Egzoz
B
Sıkıştırma
C
Emme
D
İş
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
49 tamamladınız.

Paylaş !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.